środa, 31 sierpnia 2011

Make Up Store, Aurora

Aurora is a lacquer for every woman of any age :) will fit and teenager and a mature woman. Applies very easily and dries quite quickly. It has a typical cream finish of a high gloss. The color can not be a surprise but it is pleasing to the eye. I like the bottles of MUS, are classic and modest in the shape but eye-catching.

Aurora to lakier dla każdej kobiety w każdym wieku :) będzie pasować i nastolatce i dojrzałej kobiecie. Bardzo łatwo się aplikuje i dosyć szybko wysycha. Ma typowo kremowe wykończenie z dużym połyskiem. Kolor może nie jest jakiś zaskakujący ale jest przyjemny dla oka. Podobają mi się buteleczki MUS, są klasyczne i skromne w kształcie ale przyciągają wzrok.2 coats | 2 warstwy

wtorek, 30 sierpnia 2011

Back to School Contest

Color Club from time to time doing competitions on Facebook. I took part in one of them. The contest was called "Back to School" - nice topic. I put on something simple and easy to transfer:) Which was your favorite subject?

Color Club co jakiś czas robi konkursy na Facebooku. Wzięłam udział w jednym z nich. Konkurs nazywał się "Back to School" - fajny temat. Postawiłam na coś nieskomplikowanego i prostego w przekazie :) Który przedmiot był waszym ulubionym?


poniedziałek, 29 sierpnia 2011

Awards

Zostałam otagowana już jakiś czasu przez Cristinę z bloga Opinionated Little Finger i ostatnio przez Anutkę, która prowadzi bloga Wacky Laki. Bardzo Wam dziewczyny dziękuję :) Ponieważ zasady były w miarę podobne to postawiłam odpowiedzieć za jednym zamachem.


A oto zasady:
1. Napisz kto przekazał Ci nagrodę, podaj linka;
2. Napisz 7 rzeczy o sobie;
3. Odpowiedz na poniższe pytania;
4. Przekaż nagrodę 10 innym blogom.


Hmmm... 7 rzeczy o mnie, których jeszcze nie wiecie...


1. Jeszcze nigdy w życiu nie leciałam samolotem, może uda się w tym roku :P
2. Uwielbiam kreskówki :)
3. Z moim Lubym oglądam brytyjski program motoryzacyjny Top Gear
4. Jestem zawsze na diecie.
5. Przeczytałam wszystkie części Harrego Pottera za to nie przebrnęłam przez ani jedną część Władcy Pierścieni (nawet filmu nie widziałam - nie umiałam się zmusić)
6. Śpiewałam w chórze przez 5 lat
7. Zawsze wszystko zapisuję w kalendarzu, organizacją to podstawa.


Pytania:
Twój ulubiony kolor - niebieski
Ulubiona piosenka - Eric Clapton - Tears In Heaven 
Nazwa ukochanego deseru - Tiramisu :)
Co Cię najbardziej wkurza? - kopanie pod kimś dołków
Gdy jest Ci smutno to? - wypłakuję oczy
Ulubione zwierzę? - Jak już wiecie to mój Maniek (kot)
Czarny czy biały? - czarny, wyszczupla :P
Twój największy lęk? - pszczoły i osy... 
Twoja najlepsza cecha to... - cierpliwość
Codzienna postawa - codziennie wstawać z podniesioną głową
Czym jest perfekcja - niczym, zawsze może być lepiej :)
Grzeszna przyjemność - oj... słodycze :)Komu przekazuję dalej?
1. antiii
2. hatsu-hinoiri
3. guinessi
4. Pani Skeffington
5. KattiePL
6. lidzia007
7. Orlica
8. Paramore
9. Nola
10. Rose Sélavy

China Glaze, Metro Collection 2011, Midtown Magic

This lacquer charmed me from the beginning :) But I decided that it was I close the presentation of the Metro collection from China Glaze. Midtown Magic is very interesting. Starting from the base, which is a burgundy brown - no, not black :P - and ending with the glass flecked speck, which are green, yellow and red. The whole is truly magical. Photos do not reflect how it sparkles beautifully, you have to see :). With this color I finish the Metro collection :) Have you any favorites?

Ten lakier zaczarował mnie od początku :) Ale postanowiłam, że to właśnie nim zamknę prezentację kolekcji Metro od China Glaze. Midtown Magic jest bardzo ciekawy. Zaczynając od bazy, która jest bordowo brązowa - nie, nie jest czarna :P - a kończąc na glassfleckowych drobinkach, które są zielone, żółte i czerwone. Całość jest rzeczywiście magiczna. Zdjęcia nie oddają tego jak on się pięknie mieni, to trzeba zobaczyć :) Na tym kończę kolekcję Metro :) Macie jakiś swoich ulubieńców?
2 coats | 2 warstwy 


I remind you about my giveaway. You can apply HERE to 1 September 2011 to 23.59

Przypominam Wam o moim rozdaniu. Można zgłaszać się TUTAJ do 1 września 2011 do 23.59niedziela, 28 sierpnia 2011

China Glaze, Metro Collection 2011, City Siren

A long time I did not have the nails red. This is beautiful, very classic. I remembered why women love the red lacquers. Are mega feminine. Overlaps nicely, does not leave streaks or clearances. If someone is looking red. This lacquer is worth recommending.

Bardzo dawno nie miałam na paznokciach czerwieni. Ta jest piękna, bardzo klasyczna. Przypomniałam sobie dlaczego kobiety kochają czerwone lakiery. Są mega kobiece. Malowało mi się banalnie łatwo. Ładnie się nakładał, nie zostawia smug ani prześwitów. Jeśli ktoś szuka czerwień to ten lakier jest godny polecenia. 2 coats + base + top  | 2 warstwy + baza + top

sobota, 27 sierpnia 2011

China Glaze, Metro Collection 2011, Trendsetter

This is a veeery strange color. In the bottle looks like mustard. On the nails came out olive. Trendsetter can not be ignored. This is not lacquer like everyone else. Red or pink color is so obvious, everyone liked them. Trendsetter either like it or people think that is awful. No intermediate states. And you like it?

Jest to baaardzo dziwny kolor. W butelce wygląda na musztardowy. Na paznokciach wyszedł oliwkowy. Obok Trendsettera nie da się przejść obojętnie. To nie jest lakier jak każdy inny. Czerwony czy różowy to takie oczywiste kolory, każdemu się podobają. Natomiast Trendsetter albo się podoba albo ludzie uważają, że jest okropny. Stanów pośrednich nie ma. A Wam się podoba? 2 coats | 2 warstwy

piątek, 26 sierpnia 2011

China Glaze, Metro Collection 2011, Westside Warrior

The autumn collection, and lacquer is in autumn color. Westside Warrior has a dirty green color and cream finish. It overlaps quite well and dries quickly. Once the green at all I did not like. And now already all colors are mine :P I think this green should be most appealing, is toned down.

Jesienna kolekcja to i lakier w jesiennym kolorze. Westside Warrior ma brudno zielony kolor i kremowe wykończenie. Nakładał się dobrze i dosyć szybko schnie. Kiedyś zielone w ogóle mi się nie podobały. A teraz to już wszystkie kolory są moje :P Ten zielony też myślę, że większości powinien się podobać, jest stonowany. 3 coats | 3 warstwy

czwartek, 25 sierpnia 2011

China Glaze, Metro Collection 2011, CG in the City

This second glitter from Metro collection, the first is Skyscaper, I described it earlier :) CG in the City has silver and violet-pink glitter in a colorless base, will be ideal for layeringu. The lacquer is pouring consistency but applies well. Glitter is a lot, that is, when imposing a layer is spread evenly and densely. It's a big plus. I put it on the Urban-Night.

To drugi glitter z kolekcji Metro, pierwszy to Skyscaper, opisywałam go już wcześniej :) CG in the City ma srebrny i fioletowo-różowy brokat w bezbarwnej bazie, będzie idealny do layeringu. Lakier ma lejącą się konsystencję ale dobrze się aplikuje. Brokatu jest dużo, tz. przy nakładaniu warstwy rozprowadza się równomiernie i gęsto. To duży plus. Nałożyłam go na Urban-Night.Urban-Night + 1 coats CG in the City | Urban-Night + 1 warstwa CG in the City

środa, 24 sierpnia 2011

China Glaze, Metro Collection 2011, Urban-Night

Beautiful purple lacquer :) Depending on the light is either pure purple or plum. The consistency is quite runny but this does not hinder the application. Cool name :) "Urban Night" quite fit :) Finally, it happens that the sky above the city is purple instead of black ...

Piękny fioletowy lakier :) W zależności od światła jest albo czysto fioletowy albo śliwkowy. Konsystencja jest dosyć wodnista ale to nie utrudnia aplikacji. Fajna nazwa :) "Miejska Noc" dosyć pasuje :) W końcu bywa tak, że niebo nad miastem jest fioletowe zamiast czarne...3 super-thin coats | 3 super cienkie warstwy

wtorek, 23 sierpnia 2011

China Glaze, Metro Collection 2011, Loft-y Ambitions

You know what was my first thought about this lacquer? That Loft-y Ambitions is a classic lacquer for any occasion. Color reminds me of dry red wine :) It's like the red with a hint of bronze. With a frost finish very well be imposed.

Wiecie jaka była moja pierwsza myśl na temat tego lakieru? Że Loft-y Ambitions to klasyczny lakier na każdą okazję. Kolor najbardziej przypomina mi wytrawne, czerwone wino :) To tak jakby czerwień z odrobiną brązu. Dzięki wykończeniu typu frost bardzo dobrze się nakłada. 2 coats | 2 warstwy

niedziela, 21 sierpnia 2011

China Glaze, Metro Collection 2011, Brownstone

The Metro collection is still a brown lacquer. Previous is Street Chic, which I presented earlier. This bronze is quite different. There's a little red. It has a creamy finish and good applied :) It reminds me a little bit of chocolate :)

W kolekcji Metro jest jeszcze jeden brązowy lakier. Poprzedni to Street Chic przedstawiałam go wcześniej. Ten brąz jest zuuupełnie inny. Jest w nim tak jakby trochę czerwieni. Ma kremowe wykończenie i dobrze się nakłada :) Kojarzy mi się trochę z czekoladą :)2 coats | 2 warstwy

piątek, 19 sierpnia 2011

China Glaze, Metro Collection 2011, Concrete Catwalk

Concrete Catwalk is another lacquer from Metro collection from CG. Color really reminds concrete or asphalt, it is a dark gray. Lacquer has one of my favorite finishes - creme. Overall, I like it all finishes :P The consistency is just right, to impose a fine.

Concrete Catwalk (w wolnym tłumaczeniu betonowy wybieg) to jeszcze jeden lakier z kolekcji Metro od CG. Kolorz rzeczywiście przypomina beton albo asfalt, to ciemny szary. Lakier ma jedno z moich ulubiony wykończeń - creme. W sumie to lubię wszystkie wykończenia :P Konsystencja jest w sam raz, nakładał się dobrze. 2 coats | 2 warstwy

środa, 17 sierpnia 2011

China Glaze, Metro Collection 2011, Street Chic

Autumn reminds me of browns, oranges and yellows. Today I would like to show you brown from China Glaze from autumn collections. Street Chic is a dark, warm bronze. It has a creamy finish and is applied well. Very calm color. I had to slightly shorten the nails :( one is a little broken, what a lot :P

Jesień kojarzy mi się z brązami, pomarańczami i żółciami. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać brąz od China Glaze z jesiennej kolekcji. Street Chic to ciemny, ciepły brąz. Ma kremowe wykończenie i nakłada się dobrze. Bardzo spokojny kolor. Musiałam nieco skrócić paznokcie :( jeden się trochę nadłamał, cóż taki los :P 2 coats | 2 warstwy

poniedziałek, 15 sierpnia 2011

China Glaze, Metro Collection 2011, Skyscaper

It is my firm favorite of this collection :) skyscaper is part of the new China Glaze collection - Metro 2011. You can buy lacquers in sets. Set to which this lacquer belong is Downtown. What to paint it silver glitter floating in blue and violet jelly based. Overlap very well and the effect is, in my opinion, overpowering. :)

To mój zdecydowany ulubieniec z tej kolekcji :) Skyscaper jest częścią nowej kolekcji China Glaze - Metro 2011. Można kupić lakiery w zestawach. Zestaw do którego należy Skyscaper to Downtown. Co do lakieru to srebrny brokat pływający w niebiesko fioletowej bazie o wykończeniu jelly. Nakładał się bardzo dobrze a efekt jest, moim zdaniem, powalający. :) 3 coats + base + top | 3 warstwy + baza + top

niedziela, 14 sierpnia 2011

China Glaze, Metro Collection 2011, Traffic Jam

From today I begin presenting the new collection from China Glaze, namely the Metro. This is a collection for the autumn, and as befits a collection of autumn colors are rather dark and warm. What does not exclude some crazy colors :) 

For today I prepared Traffic Jam. This is a nice creme with pink color. Well to be imposed, it has a nice texture - this just right:) Packaging and brush are standard (comfortable). That color really will fit everything, everyone and every occasion. It's quite a classic color.

Od dzisiaj zaczynam przedstawianie nowej kolekcji od China Glaze a mianowicie Metro. Jest to kolekcja na jesień i jak na jesienną kolekcję przystało kolory są raczej ciemniejsze i ciepłe. Co nie znanczy, że nie ma kilku szalonych kolorów :)

Na dzisiaj przygotowałam Traffic Jam. Jest to przyjemny creme o różowym kolorze. Dobrze się nakłada, ma fajną konsystencję - taką w sam raz :) Opakowanie i pędzelek standardowy (wygodny). Taki kolor tak na prawdę będzie pasował do wszystkiego, każdemu i na każdą okazję. To dosyć klasyczny odcień.


2 coats | 2 warstwy

czwartek, 11 sierpnia 2011

100 followers giveaway!!! CLOSED

Come this time :) I went through my first 100 followers. Thank you very much and I have a surprise for you :) I will start with prizes :) I know that for many of you lacquers from Make Up Store are virtually inaccessible, so in the first givaway are to win two, selected by the winner lacquers from MUS.
Przyszedł ten czas :)

Doczekałam się swoich pierwszych 100 obserwatorów. Bardzo Wam dziękuję i mam dla Was NIESPODZIANKĘ :) Zacznę od nagród :) Wiem, że dla wielu z Was lakiery od Make Up Store są właściwie niedostępne, dlatego w pierwszym givawayu są do wygrania dwa lakiery od MUS i to wybrane przez szczęściarę :)

sample photo | przykładowe zdjęcie


And now the rules :)
- You must be a public follower of the blog (new followers are welcome :D) and in the form below, enter your nickname under which you observe (GFC), please enter also your e-mail.

You can get additional entries:
- You can put a note on your blog about my giveaway with a photo and a link (+1 entry)
- If you follow Happy Nails on Facebook you can also count on additional entrance (+1 entry)
- If the Happy Nails is on your blogroll you also have a chance at one more entry:) (+1 entry)
In total, you can have 4 entries.

In the forms I left the place to choose the prize (any TWO lacquers from Make Up Store). For most everything went smoothly. Please, select a minimum of three lacquers (I do not know, everything will be available in the store) from Make Up Store website, a few lacquers is on the blog, and set them in order, from this you want the most:)
You can also write something for me :) I will be very happy :)

The draw will take place with the help random.org
Giveawy ends 1 September 2011 at 23.59 Polish time (GTM + 01:00) and it is international.

If the winner does not respond to my email within 48 hours we will draw another person.A teraz zasady :)
- Musisz być publicznym obserwatorem bloga (nowi członkowie są mile widziani :D) i w formularzu poniżej podaj swój nick pod którym mnie obserwujesz (GFC), proszę podaj również maila.

Możesz uzyskać dodatkowe wejścia:
- możesz umieścić na swoim blogu notkę o moim rozdaniu wraz z zdjęciem i linkiem (+1 wejście)
- jeśli obserwujesz Happy Nails na Facebook również możesz liczyć na dodatkowe wejście (+1 wejście)
- jeśli Happy Nails jest na Twoim blogrollu to również masz szansę na jeszcze jedno wejście :) (+1wejście)
W sumie można mieć 4 wejścia.

W formularzy zostawiłam miejsce na wybranie nagrody (DWÓCH dowolnych lakierów Make Up Store). Aby wszystko poszło jak najbardziej sprawnie to bardzo proszę o wybranie minimum trzech lakierów (nie wiem czy wszystko będzie dostępne w sklepie) z strony internetowej Make Up Store, kilka lakierów jest na blogu, i ustawienie ich w kolejności chciejstwa :)
Możecie też napisać coś do mnie :) Będzie mi bardzo miło :)

Losowanie odbędzie się przy pomocy random.org
Rozdanie kończy się 1 września 2011 o godzinie 23.59 czasu polskiego (GTM + 01:00) i jest międzynarodowe.

Jeżeli wygrany nie odpowie na mojego maila w przeciągu 48h wylosuję kolejną osobę.

GOOD LUCK!!
ŻYCZĘ POWODZENIA!!

Edit: And the winner is... HERE | A zwycięzcą jest... TUTAJ

Make Up Store, Elin

In the varnishes from the Make Up Store, I love that each lacquer has a name. Markus, Linda or Patricia are more first names than the name :) And today I present Elin. Wonderful creme of raspberry pink color. Overlap quite well. Brush a standard and convenient as ever:) Generally, high-quality lacquer. It is strongly recommended:)

W lakierach od Make Up Store uwielbiam to, że każdy lakier imię. Markus, Linda czy Patricia to bardziej imiona niż nazwy :) A dzisiaj przedstawiam Elin.Cudny creme o ślicznym malinowo różowym kolorze. Nakładał się całkiem dobrze. Pędzelek standardowy i jak zawsze wygodny :) Generalnie lakier o wysokiej jakości. Zdecydowanie godny polecenia :)


2 coats
2 warstwy

środa, 10 sierpnia 2011

Essence, 50's Girl Reloaded, I'm a Marine Girl

Lacquer with a new limited edition of Essence, 50's Girl Reloaded. I have a beautiful sapphire color. Lacquer has a very fine shimmer also sapphire. Overlap quite well but the brush was left to me a lot lacquer and a little spilled the nail. Once dry, I felt a few lumps, but not big and just a few. In total, this cool color :)

Lakier z nowe limitowanej edycji Essence, 50's Girl Reloaded. Posiadam piękny szafirowy kolor. Lakier ma w sobie bardzo drobny shimmer, również szafirowy. Nakładał się całkiem dobrze ale na pędzelku zostawało mi dużo lakieru i trochę się rozlewał po paznokciu. Po wyschnięciu zrobiło mi się kilka grudek ale nie dużych i dosłownie kilka. W sumie to fajny kolor :)


2 coats + base
2 warstwy + basa

wtorek, 9 sierpnia 2011

Comparison: Your Hut or Mine & Flower-to-Flower

Once (long time ago) Paramore asked me to compare the two lacquers. These are Your Hut or Mine (YHOM) and Flower-a-Flower (FTF).

Similarities:

  • have the same finish. ie shimmer;
  • both are pink:)
And now, the differences:
  • FTF is not needed once the three layers (leaves streaks) while for YHOM two layers quietly enough;  
  • although, as I wrote the color is the same it does not mean that the shade is the same. Definitely this is not so ... FTF is a vivid, summer shade of pink, while YHOM is a peaceful, dusty roses. 
And you? What do you think about these colors? 
 

Kiedyś (dawno, dawno temu) Paramore poprosiła mnie o porównanie dwóch lakierów. Są to Your Hut or Mine (YHOM) oraz Flower-to-Flower (FTF).
Podobieństwa:
  • mają to samo wykończenie. czyli shimmer;
  • obydwa są różowe :)
A teraz różnice
  • FTF nie jeden raz potrzebuje trzech warstw (pozostawia smugi) natomiast YHOM wystarczą spokojnie dwie warstwy;
  • mimo, że tak jak pisałam kolor jest ten sam to nie znaczy, że odcień jest taki sam. Zdecydowanie tak nie jest... FTF to żywy, letni odcień róż, natomiast YHOM to spokojny, przybrudzony róż.
A wy? Co o tych kolorach sądzicie?
Your Hut or Mine, 2 coats | 2 warstwy
Flower-to-Flower, 2 coats | 2 warstwy

poniedziałek, 8 sierpnia 2011

Essie, Brazilant Collection 2011, Too Too Hot

Too Too Hot is the last lacquer from Essie Summer collection - Brazilant 2011. Lacquer has a beautiful, vibrant color. This is clearly red. Overlap very well :) probably the best of the entire collection. It has an interesting finish, slightly jelly, if it exists at all :P I applied two coats and I see a little line of nail. But this color :)

Too Too Hot to już ostatni lakier z letniej kolekcji Essie - Brazilant 2011. Lakier ma piękny, żywy kolor. Jest to jasno czerwień. Nakładał się bardzo dobrze :) chyba najlepiej z całej kolekcji :) Ma ciekawe wykończenie, lekko jelly, jeśli takie w ogóle istnieje :P Nałożyłam dwie warstwy i widzę odrobinę linię paznokcia. Ale ten kolor :)2 coats
2 warstwy
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...