sobota, 3 września 2011

100 followers giveaway - WINNER !!!

I know that nobody likes to wait for the results. So I decided to collect and check all the entries :) For giveaway signed up 67 people. Unfortunately, such applications to hit, which did not meet the conditions - and rules are rules. These applications were rejected. I also had to reject some additional entries. But without lengthening :)

Lucky number was drawn by random.org

Wiem, że nikt nie lubi czekać na wyniki. Więc postanowiłam się zebrać i sprawdzić wszystkie wejścia :) Do giveaway'a zgłosiło się 67 osób. Niestety trafiły się takie zgłoszenia, które nie spełniały warunków - a zasady to zasady. Te zgłoszenia zostały odrzucone. Musiałam też odrzucić niektóre dodatkowe wejścia. Ale nie przedłużając :)

Szczęśliwy numer został wylosowany przy pomocy random.org


A new and happy owner of two lacquers from Make Up Store is....

A nowym, szczęśliwym właścicielem dwóch lakierów od Make Up Store jest....


Congratulations sia :) I sent mail now. In the secret I will tell you that for me the most interesting was your comments and observations :) Thank you very much for the all suggestions and most of all for participating:)

Wielkie gratulacje sia :) wysłałam już mail. W sekrecie Wam powiem, że dla mnie najciekawsze były Wasze komentarze i uwagi :) Bardzo Wam dziękuję za wszystkie sugestie i przede wszystkim za udział :)

6 komentarzy:

Thank you for all the comments. I always read them all and if it is possible I will answer :D I'll answer any questions.

Please, do not post comments with blogs addresses. These types of comments will be removed.


Dziękuję za komentarze. Zawsze wszystkie czytam i w miarę możliwości będę na nie odpowiadać :D Na pewno odpowiem na wszelkie pytania.

Bardzo proszę o nie umieszczanie komentarzy z adresami blogów. Tego typu komentarze będą usuwane.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...