wtorek, 31 stycznia 2012

China Glaze, Patent Leather II, Aqua Baby

For today I have for you a great creme. I really like it and he walked with me for some time. Fortunately, he fell into my hands :) Aqua Baby is a creme-colored with blue, maybe a little sea. Super overlap. Zero streaks or bubbles. And the color is outstanding. I recommend :D

Na dzisiaj mam dla Was świetny creme. Bardzo mi się podoba i chodził za mną już jakiś czas. Na szczęście wpadł w moje ręce :) Aqua Baby to creme o niebiesko morskim kolorze. Nakładał się super. Zero smug czy bąbli. I kolor jest nieprzeciętny. Polecam :D



2 coats + base + top | 2 warstwy + baza + top

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

niedziela, 29 stycznia 2012

Make Up Store, Muchion

This is the latest lacquer from MUS. He went to the collection this winter. He has a red and gold shimmer. I really beautifully reflects the light :D It reminds me a bit of lacquer from the collection of OPI Burlesgue - Let Me Entertain You. As nails are painted a I thought every woman should have such lacquer :D There's a classic and everything fits.

To najnowszy lakier od MUS. Wszedł do kolekcji tej zimy. Ma w sobie czerwony i złoty shimmer. I naprawdę pięknie odbija światło, iskrząc się przy tym bardzo mocno :D Przypomina mi trochę lakier z kolekcji Burlesgue od OPI - Let Me Entertain You. Jak pomalowałam paznokcie to sobie pomyślałam, że każda kobieta powinna mieć taki lakier :D Jest taki klasyczny i do wszystkiego pasuje.



3 coats + base + top | 3 warstwy + baza + top

sobota, 28 stycznia 2012

The good news

I have good news for you! Namely, I have for you a code that you enter when ordering in the shop Beauty - Flo. This code entitles you to a 7% discount on purchases:) It does not cover products that are already discounted and hybrid lacquers. Beauty - Flo has in their offer China Glaze or SECHE products. To get the discount, use code: BF1977.

Mam dla Was dobrą wiadomość! A mianowicie mam dla Was kod, który można wpisać przy zamówieniu w sklepie Beauty - Flo. Kod ten uprawnia Was do 7% zniżki na zakupy :) Nie obejmuje on produktów, które już są przecenione oraz lakierów hybrydowych. Beauty - Flo ma w swojej ofercie między innymi lakiery China Glaze lub produkty Seche. Aby uzyskać zniżkę należy użyć kodu: BF1977.

 

 Edit: The code is valid until 15 February 2012

Edit: Kod jest ważny do 15 lutego 2012


piątek, 27 stycznia 2012

Harmony, Gelish, Bella's Vampire

I have for you today, my second hybrid manicure in my life: D This time it is very dark burgundy creme. The eggplant:) Hybrid manicure is a nice solution for the ladies, which quickly destroys the ordinary lacquer, eg because of work they do. How do you like?
This lacquer can be bought in a shop at a dealer Beauty - Flo. We will also need Mini Basic Kit and UV lamp.

Na dzisiaj mam dla Was mój drugi w życiu hybrydowy manicure :D Tym razem to bardzo ciemno bordowy creme. Taki bakłażanowy :) Hybrydowy manicure to fajne rozwiązanie dla pań, którym się szybko niszczy taki zwykły lakier np. z powodu pracy jaką wykonują. Jak Wam się podoba?
Ten lakier można kupić w sklepie u dystrybutora Beauty - Flo. Niezbędny też będzie Mini Basic Kit oraz lampa UV.


3 coats + base + top | 3 warstwy + baza + top

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

środa, 25 stycznia 2012

Essence, Colour & Go, Sure Azure

Today I would like to show you Sure Azure from Essence. Lacquer has a lovely pale blue color. Also has the silver and blue particles. Almost they are invisible on the nails, but definitely facilitate the painting. After the two layers can now get complete coverage. Nice, inexpensive and has a lovely color :D

Dzisiaj chciałabym Wam pokazać Sure Azure od Essence. Lakier ma śliczny błękity kolor. Ma w sobie też srebrne i błękitne drobinki. Prawie ich nie widać na paznokciach ale zdecydowanie ułatwiają malowanie. Po dwóch warstwach można już uzyskać całkowicie krycie. Fajny, niedrogi i ma śliczny kolor :D



2 coats + base + top | 2 warstwy + baza + top

poniedziałek, 23 stycznia 2012

Step by step - One Stroke, Blue Geranium

Yesterday there were several questions about how I made these flowers. So I decided to face the challenge and did a tutorial in the form of film. I'll tell you that it was a challenge. My bedroom after all looked like after bomb explosion :P This is my first video so please be a little understanding :) In the end, I find you in this :P I hope you will like it.

Wczoraj było kilka pytań o tym jak zrobiłam te kwiatuszki. Więc postanowiłam stawić czoła wyzwaniu i zrobiłam tutorial w formie filmu. Powiem Wam, że to było wyzwanie. Mój pokój po wszystkim wyglądał jak po wybuchu bomby :P To mój pierwszy filmik więc proszę o trochę wyrozumiałości :) W końcu i ja się w tym połapię :P Mam nadzieję, że będzie Wam się podobał.


niedziela, 22 stycznia 2012

Nail Art, One Stroke, Blue Geranium

I was at a meeting with friends and I wanted to do something extra :D So I watched the videos on you tube about how they do manicures by one stroke method. To do this florets I used Essence, Sure Azure as a base. Flowers painted with acrylic paints. Midpoints performed the lacquer China Glaze, Icicle and China Glaze, High Def. I really like the effect. And you?

Byłam na spotkaniu ze znajomymi i chciałam zrobić coś ekstra :D więc naoglądałam się filmików na you tube o tym jak zrobić manicur metodą one stroke. Do wykonania tych kwiatuszków użyłam Essence, Sure Azure jako bazy. Kwiatuszki namalowałam farbkami akrylowymi. Środki wykonałam lakierem China Glaze, Icicle i China Glaze, High Def. Mi się bardzo podoba efekt. A Wam?



When I came back home with my boyfriend we made a snowman. In my opinion he deserves a moment of glory on the blog :D

Gdy wracałam do domu z moim Lubym ulepiliśmy bałwana. Moim zdaniem zasłużył na chwilę chwały na blogu :D

sobota, 21 stycznia 2012

China Glaze, Vintage Vixen 2010, Midnight Mission

Lacquer is an extremely deep blue color. It sparkles wonderfully in the few rays of sunshine. And of great imposes.

Lakier ma niesamowicie głęboki granatowy kolor. Cudnie się błyszczy w tych nielicznych promieniach słońca. A do tego świetnie się nakłada.



2 coats + base + top | 2 warstwy + baza + top

czwartek, 19 stycznia 2012

Nail Art, Rainbow Splatter

This is my first time. :P But I had fun doing this mani :) It was great :D Live looked even better than in the pictures and faces of my friends - not forgotten :) As a base I used Nail Tek, What-A-Melon, and spitting dark pink - China Glaze, Nasty, yellow - essence, mellow yellow, green - OPI, Who the Shrek Are You?, blue - China Glaze, First Mate. 
And how you like it? Because I fell in love, I will still repeat :D


To mój pierwszy raz. :P Ale miałam zabawy przy robieniu tego mani :) Było świetnie :D Na żywo wyglądało jeszcze lepiej niż na zdjęciach a miny znajomych - nie zapomniane :) Jako bazy użyłam Nail Tek, What-A-Melon, a plułam ciemno różowy - China Glaze, Nasty, żółty - essence, mellow yellow, zielony - OPI, Who the Shrek Are You?, niebieski - China Glaze, First Mate.
I jak Wam się podoba? Bo mnie zauroczył, na pewno jeszcze powtórzę :D



wtorek, 17 stycznia 2012

OPI, Designer Series 2011, DS Temptation

This lacquer is divine :D In the bottle is beautiful but on the nails is a true miracle! A lot of particles floating in the blue violet base. Paint, besides the obvious purple particles (the whole sea), has also blue and green particles. Definitely add him the charm :D

Ten lakier jest boski :D W butelce jest piękny ale na paznokciach to prawdziwe cudo! Mnóstwo drobinek pływa w fioletowo niebieskiej bazie. Lakier, oprócz oczywistych fioletowych drobinek (całego morza), ma w sobie jeszcze niebieskie i zielone drobinki. Zdecydowanie dodają mu uroku :D



4 coats + base + top | 4 warstwy + baza + top

niedziela, 15 stycznia 2012

Nail Tek, Hydration Therapy, What-A-Melon

What-A-Melon is a salmon pink with cream finish lacquer. It has a fairly broad brush, but without exaggeration :D lacquer well applied, drying is normal. Bottle contains 15ml (.5 FL OZ) lacquer - quite a lot.

Edit: Annawanna asked me in comments if this is simple lacquer or have something of nutrients. The manufacturer's website I found information that the colored lacquers Nail Tek contain pure water and Pentavitin, which are designed to moisturize the nail plate. 

What-A-Melon to taki różowo łososiowy lakier o kremowym wykończeniu. Ma dosyć szeroki pędzelek ale bez przesady :D Lakier dobrze się nakłada, schnięcie ma w normie. Buteleczka zawiera 15ml (.5 FL OZ) lakieru - dosyć sporo.

Edit: Annawanna zapytała mnie w komentarzach czy to zwykłe lakiery czy mają w sobie coś z odżywek. Na stronie producenta znalazłam informację, że kolorowe lakiery Nail Tek zawierają czystą wodę oraz Pentavitin, które mają za zadanie nawilżyć płytkę paznokcia.



2 coats + base | 2 warstwy + baza

piątek, 13 stycznia 2012

Nail Art, Pattern

Today I want you to show a pattern from plate B38. As a base I used China Glaze, Hyper Haute. The decoration I made whit a black lacquer essence, stamp me! black for stamping :D How do you like this combination?

Dzisiaj chcę Wam pokazać wzorek z płytki B38. Jako baza posłużył mi China Glaze, Hyper Haute. Natomiast zdobienie wykonałam czarnym lakierem essence, stamp me! black do stemplowania :D Jak Wam się podoba takie połączenie?

Źródło: http://www.kkcenterhk.com



This product was made ​​available to me for review by the KKcenterHK company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę KKcenterHK.

środa, 11 stycznia 2012

China Glaze, Tronica 2011, Hyper Haute

Lacquers from Tronica collection is the least problematic lacquers what my eyes have seen :D They compounded fabulously, dry quickly, do not leave streaks or bubbles. Generally they dry for half matt, it is worth to impose top, except that without top they are short-lived.

Lakiery z kolekcji Tronica to najmniej problemowe lakiery jakie widziały moje oczy :D Nakładają się bajecznie, schną szybko, nie zostawiają smug ani bąbelków. Schną generalnie do pół matu, warto nałożyć top, poza tym bez topa są krótkotrwałe.



2 coats + base | 2 warstwy + baza

poniedziałek, 9 stycznia 2012

Astor, Quick'n Go!, 353

Today I have for you one of the two lacquers that I got for Christmas. This varnish has a mega-wide brush. Well actually be imposed and dry very quickly. It has a crazy pink color :D

Dzisiaj mam dla Was jeden z dwóch lakierów, które dostałam na gwiazdkę. Ten lakier ma mega szeroki pędzelek. Dobrze się nakładał i faktycznie bardzo szybko wysechł. Ma szalony, różowy kolor :D



3 coats + base | 3 warstwy + baza

sobota, 7 stycznia 2012

China Glaze, Awakening 2010, Mummy May I

This lacquer from last year's collection for Halloween. But I think it is suitable not only for Halloween :D In very dark violet-based floats, also purple, glitter. The whole composition is very cool :D lacquer very well be imposed :D

To lakier z zeszłorocznej kolekcji na Halloween. Ale myślę, że nadaje się nie tylko na Halloween :D W bardzo ciemnej, fioletowej bazie pływa, również fioletowy, brokat. Całość to bardzo fajna kompozycja :D Lakier bardzo dobrze się nakładał :D



3 coats + base + top | 3 warstwy + baza + top

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

czwartek, 5 stycznia 2012

Nail Art, Silver Flourishes

Today I have for you  beautiful stickersfrom kkcenterhk. They are available HERE. They super overlap. I had a little longer to hold them in water and then it went easy :D Very nicely stuck. I pasted them on the french, came out a little wedding but really I like the effect. It is very delicate. :)

Dzisiaj mam dla Was śliczne naklejki od kkcenterhk, dostępne są TUTAJ. Nakładały się super. Trzeba było trochę dłużej potrzymać w wodzie a potem już poszło łatwo :D Bardzo ładnie się przykleiły. Nakleiłam je na french, wyszło troszkę ślubnie ale efekt bardzo mi sie podoba. Jest bardzo delikatny. :)

www.kkcenterhk.com




wtorek, 3 stycznia 2012

China Glaze, Blush 2007, Inner Beauty

Today I also have one more lacquer just in time for the french :D This time I did french: P For the white tips I used China Glaze, Snow. I suffered a little but it was worth it :D Inner Beauty has a pleasant, slightly pink color and very well applied. Tips are not snow white but such dim light - cool effect and leaves elegantly french :D

Dzisiaj mam jeszcze jeszcze jeden lakier w sam raz do frencha :D tym razem zrobiłam frencha :P Do białych końcówek użyłam China Glaze, Snow. Trochę się namęczyłam ale warto było :D Inner Beauty ma przyjemny lekko różowy kolor i bardzo dobrze się nakłada. Końcówki nie są pod nim śnieżno białe ale takie lekko przyćmione - fajny efekt i french wychodzi elegancko :D



1 coat + base | 1 wartswa + baza

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

niedziela, 1 stycznia 2012

China Glaze, Core, Heaven

Greet you in the New Year :D First post in January will be about lacquer good to french - Heaven. Lacquer has a nude color and a very tiny particles.

Witam Was w Nowym Roku :D Pierwszy styczniowy post będzie o lakierze dobrym do frencha a mianowicie o Heaven. Lakier ma cielisty kolor i bardzo maleńkie drobinki.



3 coats | 3 warstwy

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...