środa, 29 lutego 2012

China Glaze, Electropop 2012, Techno

This is the last lacquer to show you what I wanted from this collection. This is the top of a colorless base with holographic glitter and hexagons. I prepared to give you three suggestions :) I put it on the China Glaze Fuchsia Fanatic, China Glaze, Gothic Lolita, and on the China Glaze, Gaga For Green.
 
To już ostatni lakier jaki chciałam Wam pokazać z tej kolekcji. To jest top o bezbarwnej bazie z holograficznym brokatem i sześciokątami. Przygotowałam dla Was trzy propozycje podania :) Nałożyłam go na China Glaze, Fuchsia Fanatic, China Glaze, Gothic Lolita i na China Glaze, Gaga For Green.


  1 coat Techno + 2 coats Fuchsia Fanatic + base + top | 1 warstwa Techno + 2 warstwy Fuchsia Fantastic + baza + top  1 coat Techno + 2 coats Gothic Lolita  + base + top | 1 warstwa Techno + 2 warstwy Gothic Lolita + baza + top 1 coat Techno + 2 coats Gaga For Green  + base + top | 1 warstwa Techno + 2 warstwy Gaga For Green + baza + top

 Dostępność: TUTAJ

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

wtorek, 28 lutego 2012

China Glaze, Electropop 2012, Gaga For Green

In the bottle looks like a calm color of fresh, spring grass. Of the nail comes out whirlwind. There are moments when I think it's a neon light for the moment it is just very green :)
And do you
think about him?


W butelce wygląda na spokojny kolor świeżej, wiosennej trawy. Na paznokciach wychodzi istne szaleństwo. Są chwilę gdy myślę, że jest lekko neonowy a za moment jest po prostu bardzo zielony :)
A Wy co o nim myślicie? 2 coats + base | 2 warstwy + baza

Dostępność: TUTAJ

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

niedziela, 26 lutego 2012

China Glaze, Electropop 2012, Gothic Lolita

How it must spring crocus :) In this color is Gothic Lolita. She has microscopic particles, which even can not see in the picture. Gently see them at the right angle, but they are really tiny. Overlaps and hides it well with two layers.
 
Jak wiosna to krokusy :) W takim kolorze jest Gothic Lolita. Ma w sobie mikroskopijne drobinki, który nawet na zdjęciu nie widać. Delikatnie widać je pod odpowiednim kątem, ale są na prawdę maleńkie. Nakładało się go dobrze i kryje przy dwóch warstwach. 2 coats + base | 2 warstwy + baza

Dostępność: TUTAJ


This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

sobota, 25 lutego 2012

Targi Salon Wiosna 2012

I'm sorry but today only in Polish :D

Dzisiaj byłam na Targach Salon Wiosna 2012. :) Dłuuugo na nie czekałam. Z całą długa listą w końcu się doczekałam. I nie skłamię jeśli powiem, że czułam się jak dziecko w sklepie z zabawkami. Mam dla Was kilka zdjęć.


Nail Tek:

 Essie:


 Misa (tutaj zatrzymałam się przez Antii:

 A tu trafiłam na Anny. Nie wyszłam z pustymi rękami. Ale o tym innym razem :P

 Tak prezentowała się Zoya:A tutaj China Glaze:No i OPI, do którego stałam w kolejce :/ No cóż tak czasem bywa...

Jutro jest drugi dzień targów. Więc kto może niech jedzie :D Większość firm przygotowała obniżki i różnego rodzaju promocje na targi. :D

czwartek, 23 lutego 2012

China Glaze, Electropop 2012, Fuchsia Fanatic

Today will be short because I fall on my face after a whole day at the university ... 
The spring collection is full of fun and very vivid colors. I have for you, nice lacquer, which overlaps very nicely and cover in the two layers (standard). Is typically cream finish. And it's color is crazy fuchsia. Generally, if you do not have this, or already have and want more I would recommend it :)

Dzisiaj będzie krótko bo padam na twarz po cały dniu na uczelni...
Wiosenna kolekcja obfituje w fajne i bardzo żywe kolory. Mam dla Was fajny lakier, który nakładał się bardzo ładnie i kryje przy dwóch warstwach (czy standardowo). Wykończenie jest typowo kremowe. A kolor to szalona fuksja. Generalnie jeśli takiego nie macie, albo już macie i pragniecie więcej to polecam :) 2 coats + base + top | 2 warstwy + baza + top

Dostępność: TUTAJ

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

wtorek, 21 lutego 2012

Chna Glaze, Electropop 2012, Dance Baby

Well ... This lacquer is pink and cream. That everyone can see :) And besides the obvious, I must tell you that for me it overlaps worse than the previous lacquer from Electropop - I mean Sweet Hook. In this pink is a bit of purple, it really depends on what color it is located. If you put him next to thr purple appears to have the advantage of purple and next to thr pink gets more pink. How do you like?

Cóż... ten lakier jest różowy i kremowy. To każdy widzi :) A poza tym co oczywiste to muszę Wam powiedzieć, że dla mnie nakładał się gorzej niż poprzedni lakier z Electropop - mam na myśli Sweet Hook. W tym różu jest odrobina fioletu, tak naprawdę zależy przy jakim kolorze leży. Jeśli się go postawi przy fioletowym to wydaje się mieć przewagę fioletu a przy różowym robi się bardziej różowy. Jak Wam się podoba?


 2 coats + base + top | 2 warstwy + baza + top

Dostępność: TUTAJ

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

niedziela, 19 lutego 2012

China Glaze, Electropop 2012, Sweet Hook

This is my first lacquer the (anticipated by me) Electropop collection. I like absolutely the whole collection. This lacquer is a pink / purple / lavender pastel. Pastel lacquers do not overlap too well but this is an exception to this rule. As the pastel color is applied very well, I had no problems with it. It is opaque in two thin layers, but you can put one a little bit thicker :P How do you like? Or maybe you already have something in this collection?

To mój pierwszy lakier z (wyczekiwanej przeze mnie) kolekcji Electropop. Podoba mi się absolutnie cała kolekcja. Ten lakier to różowy/fioletowy/lawendowy pastel. Pastelowe lakiery nie nakładają się zbyt dobrze ale ten jest wyjątkiem od tej reguły. Jak na pastelowy kolor nakłada się bardzo dobrze, nie miałam z nim żadnych problemów. Jest kryjący pod dwóch cienkich warstwach ale na upartego można położyć jedną trochę grubszą :P Jak Wam się podoba? A może macie już coś z tej kolekcji? 2 coats + base + top | 2 warstwy + baza + top

Dostępność: TUTAJ

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

sobota, 18 lutego 2012

Seche Restore

Am I only tried once dissolve, known and loved Seche Vite with an ordinary solvent for lacquer? I bet it's not just me: P Oh well ... I tried and it did not work. I wondered what is so special in the diluent from Seche that he can do the trick and no other can ... It turns out that Seche Restor is not a diluent but it is a solvent. And this is difference. When you consume about 2/3 of our he begins to thicken - this is probably the only minus. Then you can add a few drops of Seche Restore, which restores the ingredients , which had time to get away during use. So Seche Restor does not dissolve the top, it regenerates it. The package is 14 ml (.5 fl oz) of product, and a dropper. Generally this is a good investment if one wants to permanently make friends with Seche Vite :)

Czy tylko ja próbowałam kiedyś rozpuścić znany i lubiany top Seche Vite zwykłym rozpuszczalnikiem do lakieru? Założę się, że nie :P No cóż... Próbowałam i nic mi to nie dało. Zastanawiałam się co jest takiego wyjątkowego w rozcieńczalniku od Seche, że on daje rade a żaden inny nie... Okazuje się, że Seche Restor to nie jest rozpuszczalnik tylko rozcieńczalnik. A to różnica. Gdy zużyjemy ok. 2/3 naszego topa on zaczyna gęstnieć - to chyba jego jedyny minus. Wtedy można dodać do niego kilka kropel Seche Restor, który przywraca składniki topa, które zdążyły się ulotnić podczas używania. Więc Seche Restor nie rozpuszcza topa tylko go regeneruje. W opakowaniu jest 14 ml (.5 fl oz) produktu i zakraplacz. Generalnie dobra inwestycja jeśli ktoś chce się na stałe zaprzyjaźnić z Seche Vite :)

dostępność:  TUTAJ

czwartek, 16 lutego 2012

OPI, Katy Perry 2011, Teenage Dream

Today I want to show you one of the lacquer from the collection of Katy Perry. I call it the "girl" because it's so pink and over it in this collection is another lacquer - OPI, Last Friday Night, which is blue and this is called the "boy" :) I could not decide whether or not to overlay it solo or in some other lacquer. In the end I made the decision - solo :) The decision was not easy to implement - I imposed a four layers and they were not thin layers. But it was worth it, the result came out very carnival :) And besides, he held up solidly. In the pictures you do not see how beautiful it reflects the light so I added the video in the sun.

Dzisiaj chciałam Wam pokazać jeden z lakierów z kolekcji Katy Perry. Ja nazywam go "dziewczynką" bo jest taki różowy a ponad to w tej kolekcji jest jeszcze jeden lakier - OPI, Last Friday Night, który jest niebieski i tego nazywam "chłopiec" :) Nie mogłam się zdecydować czy nakładać go solo czy na jakiś inny lakier. W końcu podjęłam decyzję - solo :) Decyzja nie była prosta w realizacji - nałożyłam 4 warstwy i nie były to cienkie warstwy. Ale było warto, efekt wyszedł bardzo karnawałowy :) A poza tym trzymał się solidnie. Na zdjęciach nie widać jak pięknie odbija światło dlatego dorzuciłam filmik w słońcu.


 4 coats + base + top | 4 warstwy + baza + top


wtorek, 14 lutego 2012

Nail Art, Valentine Heart

As we all :) I decided to practice my skills in painting patterns and I made Valentine's Day manicure. The idea is taken from here. The base is China Glaze, Electra Magenta and hearts I've done with black acrylic paint, and China Glaze, Icicle. In the patterns I'm not great but I have to practice :) I hope you like it :P

Jak wszyscy to wszyscy :) Postanowiłam poćwiczyć moje umiejętności w malowaniu wzorków i zrobiłam walentynkowy manicure. Pomysł zaczerpnięty stąd. Bazą jest China Glaze, Electra Magenta a serduszka zrobiłam czarną farbką akrylową oraz China Glaze, Icicle. W wzorki nie jestem świetna ale trzeba ćwiczyć :) Mam nadzieję, że Wam się podoba :Pniedziela, 12 lutego 2012

Make Up Store, Melina

Melina ... I suspect that this is a name but in Polish means a little something else: P Melina is in Polish den. But let us leave this subject :)
Maybe you know or not but I really enjoy MUS lacquers for their quality. This time I'm also not disappointed :) Melina is more glass flecked than shimmer. Lacquer is orange and has the gold particles but there is little opaque so my advice applied to any other, I've used MUS, Kristel.
. This is my next approach to the orange lacquer and once again I conclude that orange is not for me. I feel that my hand looks strange. But surely to another skin will fit great :D

Melina... Podejrzewam, że to imię aczkolwiek po polsku znaczy trochę co innego :P Ale zostawmy ten temat :)
Może wiecie albo i nie, ale bardzo lubię lakiery MUS za ich jakość. Tym razem też się nie zawiodłam :) Melina to bardziej glass flecked niż shimmer. Lakier jest pomarańczowy i ma złote drobinki ale jest raczej mało kryjący dlatego radzę nakładać go na jakiś inny, ja użyłam MUS, Kristel. To moje kolejne podejście do pomarańczowego lakieru i kolejny raz stwierdzam, ze pomarańcz nie jest dla mnie. Mam wrażenie, że moja dłoń wygląda dziwnie. Ale pewnie do innej karnacji będzie pasował super :D


 2 coats + 1 coats of Kristel + base + top | 2 warstwy + 1 warstwa Kristel + baza + top

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...