niedziela, 31 lipca 2011

Make Up Store, Marcus

Wonderful! It's a green but any such outstanding :) I heard so many positive comments about him from people :) just want to paint it. Imposes a fabulously. Not totally gave me any problems. And it should be noted that this is the creme. I can recommend with a clear conscience. A and something else. I wore it for 4 days (which for me is a feat), and the only thing that ends a little worn down, no splinters!

Cudowny! To taki zielony ale jakiś taki nieprzeciętny :) tyle usłyszałam o nim pozytywnych komentarzy od ludzi :) aż chce się nim malować. Nakłada się bajecznie. Nie sprawił mi kompletnie żadnych problemów. A trzeba zaznaczyć że jest to creme. Mogę polecić z czystym sumieniem. A i jeszcze coś. Nosiłam go przez 4 dni (co u mnie jest wyczynem) i jedyne co to starły mi się końcówki, żadnych odprysków!


daylight, 2 coats + base + top
światło dzienne, 2 warstwy + baza + top

piątek, 29 lipca 2011

China Glaze, Emerald Fitzgerald

Today was the last day of my practice! I declare the holiday:) And today I prepared for you lovely dark shade of green. This is Emerald Fitzgerald from Vintage Vixen collection 2010. It looks like an emerald. He has a very fine, silver and green shimmer. It overlaps very well. The color of every day :D

Dzisiaj był ostatni dzień moich praktyk! Ogłaszam wakacje :) A na dzisiaj przygotowałam dla was cudowny ciemny odcień zieleni. Jest to Emerald Fitzgerald z kolekcji Vintage Vixen 2010. Wygląda jak szmaragd. Ma w sobie bardzo drobny, srebrny i zielony shimmer. Nakładał się bardzo dobrze. Taki kolor na co dzień :D


daylight, 2 coats + base
światło dzienne, 2 warstwy + baza

środa, 27 lipca 2011

OPI, Flower-to-Flower

This lacquer is from last year's summer collection from OPI Summer Flutter 2010. I have a mini version. So I do not know whether to blame the lacquer or version but it left some streaks where it overlapped. And only the third layer covered all the clearances :( pink color is typical :P sometimes even seems to me a little catching neon. Lacquer has a silver shimmer.

To lakier z zeszłorocznej kolekcji na lato od OPI Summer Flutter 2010. Ja mama wersję mini. Więc nie wiem czy to wina lakieru czy wersji ale trochę smużył gdy go nakładałam. I dopiero trzecia warstwa pokryła wszystkie prześwity :( Kolor to typowy róż :P momentami nawet wydaje mi się lakko wpadający w neon. Lakier ma w sobie srebrny shimmen. 


daylight, 3 coats
światło dzienne, 3 warstwy
in the sun
w słońcu

poniedziałek, 25 lipca 2011

China Glaze, Rain Storm


Well ... The name corresponds to the current weather: P I'll tell you that there is something incredible. Starting from the beginning. Bottle and brush are standard: D Consistency quite thin but does not hinder the application. To obtain a complete coverage need 3 to 4 layers (depends on how thick). The color is amazing. As the lake after the storm. For me it was the most surprising finish. It is a combination of several finishes simultaneously. It's like jelly sprinkled with frost with very fine glitter. Glitter is blue but darker than the color of the lacquer. A  particles in the frost finish are blue and purple. Something quite unusual.

Cóż… Nazwa odpowiada aktualnej pogodzie :P Powiem Wam,  że jest w nim coś niesamowitego.  Zaczynając od początku. Buteleczka i pędzelek są standardowe :D Konsystencja dosyć rzadka ale nie utrudnia aplikacji. Do uzyskania efektu całkowitego krycia potrzeba od 3 do 4 warstw (zależy jak grube). Kolor jest niesamowity. Jak jezioro po burzy. Dla mnie najbardziej zaskakujące było wykończenie. Jest to połączenie kilku wykończeń jednocześnie. To tak jakby frost z jelly posypany bardzo drobnym brokatem. Brokat jest niebieski ale ciemniejszy od kolor lakieru. A drobinki w wykończeniu frost są niebieskie i fioletowe. Coś zupełnie niezwykłego.


daylight, 3 coats + base
światło dzienne, 3 warstwy + baza
in the sun
w słońcu

sobota, 23 lipca 2011

Deborah Lippmann, Ruby Red Slippers

In the case of the black lacquer base is even more jelly than in Bad Romance. It is more translucent. And there are red hexagons and red glitter. As a base lacquer I used Liquid Leather. Glitters from Lippmann always attract the eye, you should have at least one in your collection :)

W przypadku tego lakieru czarna baza jest jeszcze bardziej jelly niż w Bad romance. Jest bardziej prześwitujący. A pływają w nim czerwone sześciokąty i czerwony brokat. Jako lakieru bazowego użyłam Liquid Leather. Glittery od Lippmanna zawsze przyciągają wzrok, warto mieć chociaż jeden w swojej kolekcji :)


day light, 2 coats + base lacquer + base + top
światło dzienne, 2 warstwy + lakier bazowy + baza + top

czwartek, 21 lipca 2011

Deborah Lippmann, Bad Romance


This time I present purple Lippmann's glitter. In a black base with jelly finish floating hexagons in fuchsia and glitter of the same color. I applied two coats of Bad Romance on one coat of black lacquer - Liquid Leather. In my view, the effect is great:)

Tym razem przedstawiam fioletowy glitter lippmanna. W czarnej bazie o wykończeniu jelly pływają sześciokąty w kolorze fuksji  i brokat o tej samej barwie.  Nałożyłam dwie warstwy Bad Romance na jedną warstwę czarnego lakieru – LiquidLeather. Moim zdaniem efekt jest świetny :)


day light, 2 coats BR + base lacquer + base + top
światło dzienne, 2 warstwy BR + lakier bazowy + baza + top

środa, 20 lipca 2011

Step by step - Sea WavesImplementation of the mani is very simple. I assure you that everyone will come out :) Feel free to try and send me pictures of your tests :)

Wykonanie tego mani jest bardzo proste. I zapewniam, że wyjdzie każdemu :) Zapraszam do spróbowania i do wysyłania mi zdjęć z waszymi próbami :)


 What do you need?
- 3 lacquers the same color with different shades,
- sponge,
- base and topa.

 
Czego potrzebujecie?
- 3 lakierów w tym samym kolorze o różnych        odcieniach,
- gąbeczki,
- bazy i topa.
We put the base and the first lacquer with the brightest shade.
 
Nakładamy bazę i pierwszy lakier o najjaśniejszym odcieniu.
 When the first layer dries, we take a second lacquer of a darker shade and put a little for example on a piece of paper.

Gdy pierwsza warstwa wyschnie, bierzemy drugi lakier o ciemniejszym odcieniu i nakładamy odrobinę np. na kartkę.

Soak the sponge in the lacquer. You can wipe the excess in the paper.

Moczymy gąbkę w lakierze. Nadmiar można wytrzeć w kartkę.Pressing the sponge to nail we apply second color on the first layer. It should cover about two thirds of the nail.

Przyciskając gąbkę do paznokcia nakładamy na pierwszą warstwę drugi kolor. Należy pokryć ok 2/3 paznokcia.
We put the darkest paint on paper and soaked in the sponge.

Nakładamy najciemniejszy lakier na kartkę i moczymy w nim gąbkę.We put the last lacquer. Also, you must press the sponge to the nail. It should cover about one third of the nail.

Nakładamy ostatni lakier. Również trzeba przyciskać gąbkę do paznokcia. Należy pokryć ok 1/3 paznokcia.
Last step :) Coat the entire nail with the top and wash cuticles :)

Ostatni krok :) Pokryć cały paznokieć topem i umyć skórki :)I hope you liked my first tutorial :) If you have any suggestions, please write :) Good luck in painting this way and I look forward to your pictures :D

Mam nadzieję, że podobał Wam się mój pierwszy tutorial :) Jeśli macie jakieś sugestie to piszcie :) Życzę powodzenia w malowaniu tą metodą i czekam na wasze zdjęcia :D

wtorek, 19 lipca 2011

Nail Art, Sea Waves

For a long time I did not anything new... I finally came to my mind such an idea. My boyfriend called it the sea waves, and so already :) This is a very nice and easy decorating. :D I recommend it to everyone because it is impressive :) I used three shades of blue Catrice, Up in the Air, Catrice, Pool Party at Night and China Glaze, First Mate. I'm very curious whether you like it:) because I fell in love and I walk in the men a few days:)

Do you want a tutorial?


Długo nie robiłam niczego nowego... Aż w końcu urodził mi się taki pomysł. Mój chłopak nazwał to morskimi falami i tak już zostało :) Jest to bardzo ładne i łatwe zdobienie. :D Polecam każdemu bo robi wrażenie :) Użyłam trzech odcieni niebieskiego Catrice, Up in the Air, Catrice, Pool Party at Night i China Glaze, First Mate. Jestem bardzo ciekawa czy Wam się podoba :) bo ja się zakochałam i chodzę w tym mani już kilka dni :)

Chcecie tutorial?

day light 

światło dzienne

niedziela, 17 lipca 2011

Zoya, Breezi


You know what is divine in this product? Color and overlap. These are fabulous :) The color is like holiday cloudless sky. And an application so enjoyable. Brush is convenient, as Zoya :) If you do not have the blue this as a very suitable :)

Wiecie co jest boskie w tym produkcie? Kolor i nakładanie. Bajka :) Kolor jest jak wakacyjne, bezchmurne niebo. A aplikacja tak przyjemna :) Pędzelek jest wygodny, jak to Zoya  ;) Jeśli nie macie jeszcze niebieskiego ten jak bardzo odpowiedni :)


day light, 2 coats + base
światło dzienne, 2 warstwy + baza
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...