sobota, 30 czerwca 2012

OPI, Designer Series 2010, DS Magic

The camera went to the service, but still I have for you some photos, taken before the equipment stopped working. Now I'm sitting and trying to force myself to learn - on Tuesday I have a bachelor's defense and I do my legs in fear :P 
Lacquer in which I fall in love. The color is divine, has light duochrom effect, unfortunately, the more it can be seen on the bottle than the nail, but nail it can be seen :D In general this lacquer attracted the admiration of my surroundings, which means only one thing, on the nails looks divine :) also overlap very good: D But to get the color depth needed three layers. How do you like?

Aparat poszedł do serwisu ale mam dla Was jeszcze jakieś zdjęcia, zrobione zanim sprzęt przestał współpracować. Teraz siedzę i próbuję się zmusić do nauki - we wtorek obrona licencjatu a ja robię po nogach :P
Lakier w którym się zakocham. Kolor jest boski, ma lekki duochromowy efekt, niestety bardziej go widać na butelce niż na paznokciach ale na paznokciu też można go zauważyć :D Generalnie ten lakier wzbudził podziw mojego nielakierowego otoczenia, co oznacza tylko jedno, na paznokciach wygląda bosko :) Nakładał się też bardzo dobrze :D Ale dla uzyskania głębi koloru potrzeba trzech warstw. Jak Wam się podoba?3 coats + base + top | 3 warstwy + baza + top

poniedziałek, 25 czerwca 2012

China Glaze, Summer Neons 2012, Pink Plumeria

Hello to you my dear :) You had a chance to meet my mom :) I know that she enjoyed herself writing off the comments :) I regret to inform you that my digital camera fell into the kind of clinical waste. I hope that the appropriate specialist to take care of him and repair it :) That is why, unfortunately, the request will have to wait a bit, sorry :/ but everything will show as soon as the camera regain life :) This is also a good excuse for my nails - a bit of a rest :D

That prior to the last lacquer of the summer collection in my possession. Cool, salmon color in the neon version. Similar to the previous - Love's Beach - is in itself a slight shimmer / frost. Generally nice to imposed. I recommend for the summer :D


Witam Wam moi Drodzy :) Mieliście okazję poznać moją mamę :) Wiem, że i ona dobrze się bawiła odpisując na komentarze :) Muszę Was z przykrością zawiadomić, że mój aparat cyfrowy wpadł w coś na kształt śmierci klinicznej. Mam nadzieję, że odpowiedni specjalista się nim zajmie i zreanimuje :) Dlatego też niestety prośby będą musiały trochę poczekać, przepraszam :/ ale wszystko pokażę jak tylko aparat odzyska życie :) To tez jest dobra wymówka dla moich paznokci - trochę odpoczną :D

To przedostatni lakier z letniej kolekcji w moim posiadaniu. Fajny, łososiowy kolor w neonowym wydaniu. Tak jak poprzedni - Love's Beach - ma w sobie lekki shimmer/frost. Generalnie fajnie się nakłada. Polecam na lato :D  2 coats + base | 2 warstwy + baza
 
Availability | Dostępność: HERE | TUTAJ

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

piątek, 22 czerwca 2012

China Glaze, Summer Neons 2012, Ride the Waves

Good morning - I'm a Mada's Mom . I have to write a post, and writing I'm doing poorly so please for your understanding. Actually, what is there to write? Lacquer it is - everyone can see - blue. But it is not just blue, it is mega blue in my favorite jelly finish. In this post I reserve adjectives: divine, beautiful, pretty, amazing, wonderful, amazing. In the comments I really ask for creativity. Thank you for your attention, this is my first post in my life, I know, I have no talent, but it's an interesting experience.

Dzień Dobry - jestem Mama Mady. Mam napisać posta a z pisania jestem "noga" dlatego proszę o wyrozumiałość. Właściwie to o czym tu pisać ? Lakier jaki jest - każdy widzi - niebieski. Ale to nie jest zwykły niebieski, on jest mega niebieski w moim ulubionym wykończeniu jelly. W tym poście rezerwuję przymiotniki : boski, piękny, śliczny, niesamowity, cudowny, rewelacyjny. W komentarzach pięknie poproszę o kreatywność. Dziękuję za uwagę, to mój pierwszy post w życiu, wiem, nie mam talentu ale to ciekawe doświadczenie.3 coats + base | 3 warstwy + baza

Availability | Dostępność: HERE | TUTAJ

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

środa, 20 czerwca 2012

Harmony, Gelish, Exhale

Super office color. Color on the hand looks very elegant and feminine. This color I like, fits all and every occasion. This hybrid has not done any problems with overlap. Lacquer is not descended from the free edge of the nail and distribute nicely.

Super biurowy kolor. Kolor na dłoni wygląda bardzo elegancko i kobieco. Ten kolor bardzo mi się podoba, pasuje do wszystkiego i jest na każdą okazję. Ta hybryda nie zrobiła żadnych problemów przy nakładaniu. Lakier nie schodził z wolnego brzegu paznokcia i ładnie się rozprowadzał.3 coats | 3 warstwy

Availability | Dostępność: HERE | TUTAJ

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

poniedziałek, 18 czerwca 2012

China Glaze, Summer Neons 2012, Love's a Beach

This hot day is the perfect time to show you the first lacquer of China Glaze summer collection - Summer Neons. First off was a tight, pink and neon Love's a Beach. Lacquer overlaps well, no problems in addition to a light matte it dries, it surprised me a little: D But the nails look great. Besides, lacquer has in itself a delicate shimmer, which facilitates application and gently shimmers in the sun. I wonder if you like neons :D

Ten upalny dzień to idealny moment na pokazanie Wam pierwszego lakieru z letniej kolekcji China Glaze - Summer Neons. Na pierwszy ogień poszedł mocno, różowy i neonowy Love's a Beach. Lakier fajnie się nakładał, zero problemów dodatkowo schnie na lekki mat to mnie trochę zaskoczyło :D Ale na paznokciach wygląda super. Poza tym lakier ma w sobie delikatny shimmer, który ułatwia nakładanie i lekko mieni się w słońcu. Zastanawiam się czy lubicie neony :D2 coats | 2 warstwy

Availability | Dostępność: HERE | TUTAJ

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

sobota, 16 czerwca 2012

Anny, Sunday In Park

I walked around this lacquer and went ... Until finally I decided :) But I have actually mixed feelings. I really like the color and consistency. Overlap was a bit weak ... Leave little streaks, so I put on three layers and it was late and I wanted to go to sleep so little to make haste and put on those layers rather quickly, which jumped a little bubble. But anyway I love the color :) And lacquer has a very fine silver shimmer in itself :D

Chodziłam wokół tego lakieru i chodziłam... Aż w końcu się zdecydowałam :) Ale uczucia mam właściwie mieszane. Bardzo podoba mi kolor i konsystencja. Z nakładaniem było trochę słabo... Trochę mi smużył, więc nałożyłam trzy warstwy a że było późno i chciałam już iść spać to się trochę pospieszyłam i nałożyłam te warstwy dosyć szybko przez co wyskoczyło trochę bąbelków. Ale kolor i tak kocham :) A :D I lakier ma bardzo drobny srebrny shimmer w sobie :D3 coats + base | 3 warstwy + baza

czwartek, 14 czerwca 2012

Colour alike, Wszystko Gra ! 2011, Nie, Bo Niebo

I bought it because of the color :) It's mega. This has the blue shimmer. Easily applied to it on the nail. I must admit that I'm so tired and I am suitable to provide only the most important information. Generally, I recommend :) If you have questions please write :)

Kupiłam go ze względu na kolor :) Jest mega. Do tego ma w sobie niebieski shimmer. Z łatwością nakłada się go na paznokieć. Powiem szczerze, że jestem tak zmęczona i nadaje się do przekazania tylko najważniejszych informacji. Generalnie polecam :) W razie pytań piszcie :)3 coats + base | 3 warstwy + baza

wtorek, 12 czerwca 2012

OPI, Black Spotted

A new generation of crack namely crack in the round :) This wonder is applied to a thin layer (it is not difficult because the lacquer has nice, pouring consistency). As with lacquers cracking here you can choose a base coat. With me is blue, Colour Alike, Nie, bo Niebo and the yellow is Anny, Sunday in Park. What do you think of this news? This one-time jump or a long romance?

Nowa generacja pękacza a mianowicie to pękacz na okrągło :) To cudo nakłada się cieniutką warstwą (to nie jest trudne ponieważ lakier ma fajną, lejącą się konsystencję). Tak jak przy lakierach pękających tu też możecie wybrać lakier bazowy. U mnie to niebieski, Colour Alike, Nie, bo niebo a żółty to Anny, Sunday in Park. Co myślicie o takiej nowości? To jednorazowy wyskok czy dłuższy romans? 2 coats of Nie, bo niebo + 1 coat Black Spotted + base + top | 2 warstwy Nie, bo niebo + warstwa Black Spotted + baza + top


 2 coats of Sunday in Park + 1 coat Black Spotted + base + top | 2 warstwy Sunday in Park + warstwa Black Spotted + baza + top

niedziela, 10 czerwca 2012

Orly, Cosmic FX, Out Of This World

Another item in the list Laindise :) This time it's Out Of This World from Orly. Lacquer has beautiful duochrome glass flecked particles that change color from purple to gold, the most you can see it on the bottle, on the nails, this effect is somewhat less pronounced. It's all sunk in dark purple base.

Kolejna pozycja z listy Laindise :) Tym razem to Out Of This World od Orly. Lakier ma śliczne duochromowe glass fleckowe drobinki, które zmieniają kolor z fioletowych na złote, najbardziej widać to na butelce, na paznokciach efekt ten jest nieco mniej widoczny. To wszystko jest zatopione w ciemno fioletowej bazie.3 coats + base | 3 warstwy + baza

czwartek, 7 czerwca 2012

Chanel. Paradoxal

Today I fulfill Laindise's new request :) This time it Paradoxal from Chanel. Unfortunately, today there is no sun, and in the pictures on the nails almost never see the lovely purple shimmer. Lacquer itself is brown in color and has a purple shimmer. Generally good overlaps. and does not make problems.

Dzisiaj spełniam kolejną prośbę Laindise :) Tym razem to Paradoxal od Chanel. Niestety dzisiaj nie ma słońca i na zdjęciach na paznokciach prawie wcale nie widać uroczego fioletowego shimmera. Lakier sam w sobie ma brązowy kolor i fioletowy shimmer. Generalnie fajnie się nakładał i nie robił problemów.2 coats + base | 2 warstwy + baza

wtorek, 5 czerwca 2012

Orly, Holiday Soireé 2011, Androgynie

At the request of Laindise I prepared pictures Androgynie today :) My main focus is that before using the lacquer ,it must be strongly mixed, as the glitter falls to the bottom. Glitter is colorful and has two diversity: large hexagons and small holographic particles. In addition, the lacquer contains more gold glass flecked particles. Total floating in a black base and a nice covering need to be 3 layers. On the nail lacquer looks like a space, you can see the stars and planets :) How do you like?

Na prośbę Laindise dzisiaj przygotowałam zdjęcia Androgynie :) Moja główna uwaga jest taka, że przed użyciem trzeba mocno wymieszać lakier bo cały brokat opada na dno. Brokat jest różnokolorowy i ma dwie wielości: duże sześciokąty i małe holograficzne drobinki. Oprócz tego lakier zawiera jeszcze złote glass fleckowe drobinki. Całości pływa w czarne bazie a do ładnego krycia potrzeba są 3 warstwy. Na paznokciach lakier wygląda jak kosmos, widać gwiazdy i planety :) Jak Wam się podoba?3 coats + base + top | 3 warstwy + baza + top

niedziela, 3 czerwca 2012

China Glaze, Crème Couture 2010, Make an Entrance

I conclude that it is a very nice color. This just in time, and each hand will look with it beautifully. It is very feminine and sexy in my opinion :) If you do not have this color, this will be perfect because it is imposed also fantastic.

Stwierdzam, że to bardzo sympatyczny kolor. Taki w sam raz i każda dłoń będzie wyglądała z nim pięknie. Jest bardzo kobiecy i moim zdaniem sexy :) Jeśli nie macie jeszcze takiego koloru to ten będzie idealny ponieważ również fantastycznie się nakładał.2 coats + base | 2 warstwy + baza

Availability | Dostępność: HERE | TUTAJ

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

piątek, 1 czerwca 2012

Paznokciowy Dzień Skittles

Due to the fact that today is 1st of June - Children's Day and Day nail Skittles, I show you my blend of colors. I pushed the boat rainbow of colors and each nail is different :) All in all a fun and a brilliant summer manicure. And you now also have skittles?

Z racji tego, że dzisiaj jest 1 czerwca - Dzień Dziecka oraz Paznokciowy Dzień Skittles pokazuję Wam moją mieszankę kolorów. Zaszalałam tęczowo i każdy paznokieć jest inny :) W sumie fajna zabawa i na lato to genialne zdobienie.A Wy dzisiaj też skittles'owo?
Lakiery, których użyłam:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...