poniedziałek, 28 listopada 2011

China Glaze, Wizard of Ooh Ahz 2009, Dorothy Who?

I love China Glaze lacquers for the variety of colors, finishes and quality. Today is blue glitter lacquer that actually looks a thousand times better than on any photograph. Very pleasant to be imposed, so simple.

EDIT: I wore it literally all week! He destroyed where I hit, but only minimally. Honestly I was very pleasantly surprised by its durability. 

Kocham lakiery China Glaze za różnorodność barw, wykończeń i jakość. Dzisiejszy lakier to niebieski glitter, który w rzeczywistości wygląda tysiąc razy lepiej niż na jakimkolwiek zdjęciu. Bardzo przyjemnie się nakładał, tak prosto.

EDIT: Nosiłam go dosłownie cały tydzień! Odprysł mi tam gdzie uderzyłam ale tylko minimalnie. Szczerze to byłam bardzo mile zaskoczona jego trwałością.3 coats + base + 2 coats of top | 3 warstwy + baza + 2 warstwy topa

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

piątek, 25 listopada 2011

Nail Art, Autumn Flowers

 Today I would like to show the pattern of plate B17, which I got from the company KKcenterHK. Cool and quick decorating. The base is China Glaze, Nasty and I made a pattern using China Glaze, Loft-y Ambition. It went nice and smooth pattern.

Chciałabym dzisiaj pokazać wzorek z płytki B17, którą dostałam od firmy KKcenterHK. Fajne i szybkie zdobienie. Baza to China Glaze, Nasty a wzorek zrobiłam przy użyciu China Glaze, Loft-y Ambition. Wyszedł przyjemny i spokojny wzorek. 


Źródło: http://www.kkcenterhk.com
This product was made ​​available to me for review by the KKcenterHK company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę KKcenterHK.

środa, 23 listopada 2011

China Glaze, Flirt Two-2-Tango, Nasty

In the bottle seemed to be calmer color, but on the nails came out a little more furious: P Lacquer's finish is creamy and fun to be imposed. Do not spread over the skins or anything of similar attractions. Color is pretty crazy but I know the fans of crazy colors :) What do you like?

W butelce wydał się mieć spokojniejszy kolor, ale na paznokciach wyszedł trochę bardziej wściekło :P Lakier ma kremowe wykończenie i fajnie się nakładał. Nie rozlewał się po skórkach ani nic z podobnych atrakcji. Kolor dosyć szalony ale myślę, że znają się tutaj fani szalonych kolorów :) Jak Wam się podoba?2 coats + base | 2 warstwy + baza

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

poniedziałek, 21 listopada 2011

Nail Art, Black Flowers

With me is basically saying, and you have :) tova1 wrote that she would like to see the flower. Here it is:) Decoration I made with the help of KKcenterHK plate B38. The basecoat I used China Glaze, Fifth Avenue. Performed the same pattern while Essence, Stamp me! Black.

U mnie to w zasadzie mówisz i masz :) tova1 pisała, że chciałaby zobaczyć tego kwiatuszka. Oto i on :) Zdobienie wykonałam przy pomocy płytki B38 od KKcenterHK. Za lakier bazowy posłużył mi China Glaze, Fifth Avenue. Natomiast sam wzorek wykonałam Essence, Stamp me! Black. 
Źródło: http://www.kkcenterhk.comThis product was made ​​available to me for review by the KKcenterHK company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę KKcenterHK.

sobota, 19 listopada 2011

China Glaze, Crème Couture 2010, Fifth Avenue

In one of the worst days I received a mail from Mr. Michael from Beauty - Flo, that he has lacquers for me to test . You can only imagine my big smile. :) And the last I have almost identical bad days in one of these I went to Beauty - Flo. I felt like a kid in a toy store. Today I wanted to show you one of my loot. Wonderful mucky roses. Lacquer finish is creamy and very well applied. The color is great!

W jeden z gorszych dni dostałam mail od Pana Michała z Beauty - Flo, że ma dla mnie lakiery do testowania. Możecie sobie tylko wyobrazić mój wielki uśmiech. :) A że ostatnio mam prawie same gorsze dni to w jeden z takich pojechałam do Beauty - Flo. Poczułam się jak dziecko w sklepie z zabawkami. Dzisiaj chciałam Wam pokazać jeden z moich łupów. Cudowny przybrudzony róż. Lakier ma kremowe wykończenie i bardzo dobrze się nakłada. Kolor jest świetny!2 coats + base | 2 warstwy + baza

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.


Wiem, że sklep internetowy powstaje w bólach i jeszcze nie do końca działa. Firma ta znajduje się w Warszawie przy ulicy Grochowskej 173/175 lok. 6, można się do nich udać osobiście. Hurtownia jest czynna do 16. Ale można też zadzwonić, zamówić i umówić się co do kosztów przesyłki. Wybór w lakierach ChG jest ogromny. I mają już całą kolekcję świąteczną. KONTAKT

EDIT: Teraz już wiem, że sklep się rozkręca. Zostało dodane więcej produktów, a za jakiś czas będą dostępne już wszystkie w sklepie internetowym. 

czwartek, 17 listopada 2011

Nail Art, Ink blots

Recently the test has been available to me a plate with patterns from the company KKcenterHK. I got a B38 plate and immediately fell in love with several designs. Chosen as the first blot. The memory from elementary school - blots in a notebook and fingers in ink - my mother always believed that by writing with a pen I'll write nicer :P Hahaha Not much of this came to me :P As a basis for this pattern has served me Zoya, Jo and in the role of the blots was Essence, Chuck.

Ostatnio do testu została mi udostępniona płytka z wzorkami od firmy KKcenterHK. Dostałam płytkę B38 i od razu zakochałam się w kilku wzorkach. Na pierwszy ogień wybrałam kleksa. Wspomnienie z podstawówki - kleksy w zeszycie i palce w atramencie - mama zawsze wierzyła, że dzięki pisaniu piórem będę ładniej pisać :P Hahaha Niewiele mi z tego zostało :P Jako baza w tym wzorku posłużyła mi Zoya, Jo a w roli kleksów Essence, Chuck.
Źródło: http://www.kkcenterhk.com
This product was made ​​available to me for review by the KKcenterHK company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę KKcenterHK.

wtorek, 15 listopada 2011

Zoya, Twist 2009, Jo

For today I have for you Zoya :) Tiny, blue, beautiful Zoya :) They have something in itself which attracts veeeeery. I love the shape of the bottles, they are uncommon, have such feminine curves. Texture paint is great and very well applied.

Na dzisiaj mam dla Was Zoyę :) Malutką, niebieską, śliczną Zoyę :) One mają coś w sobie co baaardzo przyciąga. Uwielbiam kształt buteleczek, są nieprzeciętne, maja takie kobiece krągłości. Konsystencja lakieru jest świetna i bardzo dobrze się nakłada.2 coats + base | 2 warstwy + baza

sobota, 12 listopada 2011

Essence, Colour & Go, Blue Addicted

For little money you can have a great effect. This lacquer is slightly translucent, blue base. In it floats lots of blue glitter and some blue and green hexagons. I put it on the Essence, Hard to Resist to strengthen the color.

Za niewielkie pieniądze można mieć super efekt. Ten lakier ma lekko prześwitującą, niebieską bazę. Pływa w nim mnóstwo niebieskiego brokatu i trochę niebieskich i zielonych sześciokątów. Nałożyłam go na Essence, Hard to Resist aby trochę podbić kolor.2 coats + 1 coat HtR + base + top | 2 warstwy + 1 warstwa HtR + baza + top

czwartek, 10 listopada 2011

Essence, Colour & Go, Hard to Resist

One novelty in the collection color & go from the essence. Lacquer has a very deep garnet hue, attracted gaze. I put only one layer, a little thicker than normal but I was in hurry. With such a thicker layer may appear a little bubbles.

Jedna z nowość w kolekcji colour & go od essence. Lakier ma bardzo głęboki odcień granatu, przyciąga spojrzenie. Położyłam tylko jedną warstwę, trochę grubszą niż normie ale się spieszyłam. Przy takiej grubszej warstwie może troszkę bąbelkować.1 coat + base | 1 warstwa + baza

środa, 9 listopada 2011

OPI, Designer Series 2011, DS Bold

Nice, shiny, lacquer party. In the wonderful way it reflects light. Lots and lots of particles floating in the jelly-type base. Broad brush very helps in application. A foil method copes brilliantly with washed off.

Fajny, błyszczący, imprezowy lakier. W cudowny sposób odbija światło. Całe mnóstwo drobinek pływa w bazie typu jelly. Szeroki pędzelek bardzo ułatwia aplikację. A metoda foliowa genialnie sobie radzi z zmyciem.3 coats + base + top | 3 warstwy + baza + top

niedziela, 6 listopada 2011

Essie, Wedding 2010, BBF Best Boyfriend

This is my favorite of the french :) The perfect lacquer for this type of manicure. Well enough to apply and one layer. Itself is a not enough opaque. I do not recommend wearing it solo, tips are very visible.

To mój frenchowy ulubieniec :) Idealny lakier do tego rodzaju manicure. Dobrze się nakłada i wystarcza jedna warstwa. Sam w sobie jest mało kryjący. Nie polecam nosić go solo, bardzo widać końcówki.piątek, 4 listopada 2011

Orly, Birds of a Feather 2011, Sweet Peacock

Nice lacquer with very nice texture :) It is easy to impose and it was drying quickly. Finish is quite original. Such a metallic / foil. It's hard to decide because I rarely have to deal with this type of finish. Can you tell me?

Fajny lakier o bardzo fajnej konsystencji :) Łatwo się go nakładało i szybko wysychał. Wykończenie jest dosyć oryginalne. Taki metalic/foil. Ciężko mi się zdecydować bo rzadko mam do czynienia z tego typu wykończeniem. Może wy mi powiecie?2 coats + base | 2 warstwy + baza

środa, 2 listopada 2011

Models Own, Bluebelle

Beautiful sapphire flash, conspicuous at first sight. But if you like nice and full coverage, this lacquer must have company. When I first tried it solo after 4 layers (thick) were further clearances. So I tried a duo. Excellent pair was China Glaze, Blue Year's Eve. Providing compelling combination of cool effect.

Piękny, szafirowy błysk, rzuca się w oczy od pierwszego wejrzenia. Ale jeśli lubicie ładne i pełne krycie to ten lakier musi mieć towarzystwo. Gdy pierwszy raz próbowałam solo to po 4 warstwach (grubych) dalej były prześwity. Więc wypróbowałam duet. Doskonałą parą był China Glaze, Blue Year's Eve. Fajne połączenie dające zniewalający efekt.2 coats luebelle + 2 coats CG BYE + base + top | 2 warstwy Bluebelle + 2 warstwy CG BYE + baza + top
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...