wtorek, 31 lipca 2012

Color Club, Blossoming 2012, Sweetpea

Hello you :). I was not there a long time because the internet in my house died: (. In short, he died. And I've got so many things to show ... Oh .... Fortunately, I caught up with a computer with this precious asset and I can show you the lacquer, which was in request from Fixation. 
Varnish is lovely pink color and is very nicely applied. This is my first experience with Color Club, and I know that I have to do it again and try another lacquer because that really encouraged me. A nice texture and good quality. And what do you think of this brand? Which paint do you recommend?

Witam Was :) Długo mnie nie było bo internet w mym domu padł :( Jednym słowem umarł. A ja mam tyle rzeczy do pokazania... Ach.... Całe szczęście dopadłam komputer z tym cennym aktywem i mogę Wam pokazać lakier, który znalazł się w prośbie od Fixation.
Lakier ma śliczny różowy kolor i bardzo ładnie się nakłada. To moje pierwsze doświadczenie z Color Club i wiem, że muszę to powtórzyć i wypróbować inne lakier ponieważ ten bardzo mnie zachęcił. Fajna konsystencja i dobra jakość. A Wy co sądzicie o tej marce? Który lakier polecacie? 2 coats | 2 warstwy


niedziela, 29 lipca 2012

Harmony, Gelish, Princess Tiara

This hybrid appealed to me like few. It has a beautiful lavender color and brilliant in impose. On the nails I have two layers which give good coverage and reflect the light nicely. This is one of the most beautiful hybrids I have been had the pleasure to wear :)

Ta hybryda przypadła mi do gustu jak mało która. Ma śliczna lawendowy kolor i genialnie się nakłada. Na paznokciach mam dwie warstwy, które dają dobre krycie i ładnie odbijają światło. To jedna z najładniejszych hybryd jakie dotąd miałam przyjemność nosić :)


2 coats | 2 warstwy
 
Availability | Dostępność: HERE | TUTAJ
This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

środa, 25 lipca 2012

China Glaze, Matte Magic

Today I want to show you top matting. I did the satin gloss franch - reportedly the last is a hit: P total effect is pretty cool and in addition make it straight. Here is the base color of China Glaze, Exotic Encounter. Top impose a fine, slightly milky and consistency if it is such a little sticky but it does not hinder anything. Such ornaments have been doing? How do you like it?

Dzisiaj chcę Wam pokazać matujący top. Zrobiłam, nim matowo błyszczący franch - podobno ostatnio jest to hit :P W sumie efekt jest całkiem fajny i w dodatku prosto go zrobić. Tutaj kolorem bazowym jest China Glaze, Exotic Encounter. Top nakłada się fajnie, jest lekko mleczny i konsystencja też jest taka jakby trochę lepka ale to niczego nie utrudnia. Robiłyście już takie zdobienia? Jak Wam się to podoba?Availability | Dostępność: HERE | TUTAJ

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

sobota, 21 lipca 2012

Goodbye Make Up Store

Unfortunately, but the end of July Make Up Store will stop working in Poland. Shop at the Promenada in Warsaw will be closed: (It is a pity because there were great cosmetics and lacquers have unique colors and great quality. Therefore I benefited from the sale and bought the rest of the varnish that has always appealed to me. I encourage everyone to visit the store and take advantage of the promotion.

Will show you my new friends.Niestety ale z końcem lipca Make Up Store przestaje działać w Polsce. Sklep w Promenadzie w Warszawie zostanie zamknięty :( Szkoda bo kosmetyki były świetne a lakiery miały wyjątkowe kolory i świetną jakość. Dlatego skorzystałam z wyprzedaży i kupiłam resztę lakierów, które zawsze mi się podobały. Zachęcam wszystkich do odwiedzenia sklepu i skorzystania z promocji.

Pokażę Wam moich nowych przyjaciół.

Henric, Doreen, Merit, Paula, Johanna, Petra, William
http://www.sklepmakeupstore.pl/

piątek, 20 lipca 2012

China Glaze, Core, Limbo Bimbo

Hello you :). About this Friday, I was dreaming from Monday: P and finally came but instead to enjoy, I fall to my face and dream of warm, soft, friendly and comfortable bed. Anyone else have this? Do You today rather partying? :D 
Varnish on it today ..... Bimbo Limbo! The latter is that the fly does not sit well :) Perfect for a party and to the previously mentioned bed that is soft, pleasant, warm and comfortable: P 
paint is ... pink, has a pink shimmer, which sometimes seems to be a blue purple. I impose it well. Well, so much: D In case of doubt, write: P 
For those of you who go to bed, I wish you good and beautiful nights worth of dreams and what they are going to have fun, fun till the morning :)


Witam Was :) O tym piątku marzyłam od poniedziałku :P i w końcu przyszedł ale zamiast się cieszyć to padam na twarz i marzę o ciepłym, miękkim, przyjaznym i wygodnym łóżku :P Ktoś jeszcze tak? Czy dzisiaj raczej imprezujecie? :D
Lakier na dzisiaj to..... Limbo Bimbo! Nazwa taka, że mucha nie siada :) Idealny zarówno na imprezę jak i do wcześniej wspomnianego łóżka, które jest miękkie, przyjemne, ciepłe i wygodne :P
lakier jest... różowy, ma różowy shimmer, który czasem wydaje się być niebiesko fioletowy. Nadkładało mi się go dobrze. No i tyle :D W razie wątpliwości, piszcie :P
Tym co idą spać, życzę dobrej nocki i ładnych snów a imprezowiczom, zabawy do rana :)2 coats | 2 warstwy

Availability | Dostępność: HERE | TUTAJ

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

środa, 18 lipca 2012

China Glaze, On Safari 2012, Exotic Encounters

I know that many of you, this collection is not convincing, but ... I believe that on closer acquaintance lacquers much gain. And even if you do not have these colors in the collection that's at all: P Today I have a cool color. Something between green and blue. The nails looked great and overlap very well. Paint dries to a very high gloss. In the pictures it is without top.

Ja wiem, że wielu z Was ta kolekcja nie przekonuje ale... Uważam, że przy bliższym poznaniu lakiery wiele zyskują. A jeszcze jeśli nie ma się takich kolorów w kolekcji to już w ogóle :P Dzisiaj mam fajny kolor. Co pomiędzy zielonym a niebieskim. Na paznokciach wyglądał super i nakładał się bardzo dobrze. Lakier wysycha na bardzo wysoki połysk. Na zdjęciach jest bez topa.2 coats | 2 warstwy

Availability | Dostępność: HERE | TUTAJ

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

sobota, 14 lipca 2012

China Glaze, On Safari 2012, I Herd That

The autumn collection :) Of the photos did not look interesting. But I have a glittery from this collection and I must say that a lot of gain on closer acquaintance. I Herd That is glitter in a colorless base. Glitter is mainly gold but also copper and you can see olive, beige top is rough, so I recommend a layer Seche :) In the sun was a real miracle, sparkles beautifully. What do you think about this collection? Something you got into the eye?

Jesienna kolekcja :) Na zdjęciach promocyjnych nie wyglądała ciekawie. Ale mam glittery z tej kolekcji i muszę powiedzieć, że dużo zyskują przy bliższym poznaniu. I Herd That to brokat w bezbarwnej bazie. Brokat jest głównie złoty ale widać też miedź i oliwkę, bez topa jest chropowaty, dlatego polecam warstwę seche :) W słońcu to istne cudo, pięknie się mieni. Co myślicie o tej kolekcji? Coś Wam wpadło w oko?  3 coats + base + top | 3 warstwy + baza + top


Availability | Dostępność: HERE | TUTAJ

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

czwartek, 12 lipca 2012

China Glaze, Summer Neons 2012, Splish Splash

This is the last neon hunk in my collection :) Summer is. I'm a fan of the whole collection, to the summer fits like a glove. China Glaze recently had such a successful collection. Lacquer piled up great, and like the others have a slightly matt finish. In addition, Splish Splash has the delicate shimmer. I'm curious what you think about neons, and if you already have something from this collection :)

To ostatni neonowy przystojniak w mojej kolekcji :) Lato w pełni. Jestem fanką całej kolekcji, do lata pasuje jak ulał. China Glaze dawno nie miała tak udanej kolekcji. Lakier nakładł się super i tak jak reszta ma lekko matowe wykończenie. Poza tym Splish Splash ma w sobie delikatny shimmer. Jestem ciekawa co myślicie o neonach i czy macie już coś z tej kolekcji :) 2 coats + base | 2 warstwy + baza


Availability | Dostępność: HERE | TUTAJ

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

wtorek, 10 lipca 2012

Herome, Extra Strong

When my camera was previously mentioned, in a coma, I decided to regenerate my nails :) I used, I know already from various reviews conditioner but only now had a chance to try it :) And it's time to share my impressions. Well ... I never had weak nails, but after using the conditioner my nails definitely look healthier. :) In addition to the impression of my mother, I know that for very weak nails is also great. It strengthens the plate and helps to splitting nails. And how and when you are arranging holiday your nails?

Gdy mój aparat był w, wcześniej wspomnianej, śpiączce, to postanowiłam zregenerować paznokcie :) Używałam znanej mi już z różnych recenzji odżywki ale dopiero teraz miałam okazję ją wypróbować :) I nadszedł czas na podzielenie się moim wrażeniami. Otóż... Nigdy nie miałam słabych paznokci ale po używaniu odżywki paznokcie wyglądają na zdecydowanie zdrowsze :) Ponadto z wrażeniem mojej mamy wiem, że na bardzo słabe paznokcie też jest super. Wzmacnia płytkę i pomaga na rozdwajające się paznokcie. A jak i kiedy Wy urządzacie wakacje swoim paznokciom?Availability | Dostępność: HERE | TUTAJ

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

niedziela, 8 lipca 2012

China Glaze, Summer Neons 2012, Under the Boardwalk

I return to you with another neon :) This is a little jelly and dries on matte fine :) He has a nice purplish pink color and have it depicted. Generally, the summer collection is a very successful :)

Powracam do Was z jeszcze jednym neonem :) Ten jest lekko jelly i wysycha na delikatny mat :) Ma przyjemny fioletowo różowy kolor i dobrze się nim malowało. Generalnie ta letnia kolekcja jest bardzo udana :)


 2 coats + base | 2 warstwy + baza


Availability | Dostępność: HERE | TUTAJ

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

czwartek, 5 lipca 2012

Cuticle Eliminator


Some time ago (long time ago), you described the sensational fluid to heel. HERE And today I want to introduce you to the cuticle fluid. Overall a brilliant product. Allows you to easily remove unwanted skin with a fingernail. The liquid softens the skin and helps postponement. You have to remember that it applied to intact skin. I used many preparations, but now with this I am most pleased. Besides the cuticle attacking the nail slower :). The use of such inventions?

Jakiś czas temu (dawno) opisywałam Wam rewelacyjny płyn do pięt. TUTAJ A dzisiaj chcę Wam przedstawić płyn do usuwania skórek. Generalnie genialny produkt. Pozwala z łatwością usunąć niechcianą skórkę z paznokcia. Płyn zmiękcza skórkę i ułatwia odsuwanie. Trzeba pamiętać aby go nakładać na nieuszkodzony naskórek. używałam już wielu preparatów ale z tego jestem najbardziej zadowolona. Poza tym skórki też wolniej atakują paznokieć :). Używacie takich wynalazków?


I have video on how to use this preparation :) (this is one movie for both preparations)

I jeszcze filmik jak używać tego preparatu :) (jest jeden filmik do obydwu preparatów)Availability | Dostępność: HERE | TUTAJ

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

wtorek, 3 lipca 2012

Nail Tek, Hydration Therapy, Fawn Over Me

I want to tell you my friends that I defended my thesis!!!!! I am so proud of myself and I finish my studies with 5 on the diploma :) And besides, the camera came back from his misery and is alive :) So I will show you who accompanied me in this time of stress and success :)

It is a charming business Nail Tek. It imposed a fine but without the craziness :) it has a nice color, nails look neat and unobtrusive. So for those moments of life as mine it was just in time :) Today I have a day full of joy :) I hope that you also have to be happy today :)


Chcę Was moi kochani poinformować, że obroniłam się!!!!!!!!!!!!! Jestem z siebie taka dumna i kończę studia z 5 na dyplomie :) A poza tym aparat wrócił z swojej niedoli i jest żywy :) Więc pokażę Wam kto taki towarzyszył mi w chwili stresu i sukcesu :)

Jest to uroczy biznesowy Nail Tek. Nakładał się fajnie ale bez szaleństwa :) Kolor ma przyjemny, paznokcie wyglądają na zadbane i nie rzuca się w oczy. Więc na takie momenty życia jak mój był w sam raz :) Dzisiaj mam dzień pełen radości :) Mam nadzieję, ze i Wy macie się dzisiaj z czego cieszyć :)3 coats + base + top | 3 warstwy + baza + top
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...