niedziela, 29 maja 2011

Catrice, Pool Party at Night + Essence, Circus Confetti

You had thea chance know my left hand . And today I invited to the photo also my right hand ... Today I would like to show the beautiful blue creme from Catrice. Overlaps the cool but then I noticed some strange spots. (on the right has less :P - This is one reason for today's changing) But I'll stand everything for this color.

Mieliście okazję poznać moją lewą dłoń. A dzisiaj zaprosiłam do zdjęć także prawą... Długo by pisać skąd taka zmiana :D ale mam nadzieję, że prawą też polubicie :D Dzisiaj chciałabym pokazać cudny niebieski creme od Catrice. Nakładał się fajnie ale potem pojawiły się jakieś dziwne krostki. (na prawej było ich mniej :P - to jeden powód dzisiejszej zmiany) Ale dla tego koloru zniosę wszystko.


światło dzienne, 2 warstwy + baza
day light, 2 coats + base

In the second installment is mine, already well-known, left hand :D It shows Cicrus Confetti. Wonderful paint with colorful glitter of the colorless base. Thanks to these krosti are less visible. And all the mani came out very nice :D
 
W drugiej odsłonie występuje moja, już dobrze znana, lewa dłoń :D Prezentuje ona Cicrus Confetti. Cudowny lakier z kolorowym glitterem z bezbarwną bazą. Dzięki niemu mniej widać te krostki. I cały mani wyszedł bardzo fajnie :Dświatło dzienne, 2 warstwy Pool Party at Night, warstwa Circus Confetti + baza
day light, 2 coats of Pool Party at Night, one coat od Circus Confetti + base

sobota, 28 maja 2011

Make Up Store, Patricia

I love lacquers from Make Up Store. Why? Because no one yet let me down. Their consistency is just right. Thanks to this, they overlap perfectly. They have nice colors. Very intense. Today I wanted to present Patricia. Patricia has a magenta and blue shimmer. Nice combination. Positive surprises me is that one could apply one thick layer, and coverage would be already to accept :D

Uwielbiam lakiery Od Make Up Store. Dlaczego? Bo jeszcze ani jeden mnie nie zawiódł. Ich konsystencja jest w sam raz. Dzięki temu nakładają się super. Mają fajne kolory. Bardzo intensywne. Dzisiaj chciałam przedstawić Patricia. Patricia ma kolor fuksji oraz niebieski shimmer. Fajne połączenie. Pozytywie zaskoczyło mnie to, że można by nałożyć jedną grubszą warstwę i krycie byłoby już do przyjęcia :D

 światło dzienne, 2 warstwy + baza
day light, 2 coats + base

czwartek, 26 maja 2011

Essence, Kings of Mints + Essence, Clyde

This is one lacquer of the five from the new collection You Rock! It is so-called mint. For a long time I dreamed of this color and finally he fell into my hands: D Just in the sun you can see very fine silver shimmer. And so it looks like a creme. Lacquer overlaps quite well :D

Jest to lakier jeden z pięciu z nowej kolekcji You Rock! To tak zwana mięta. Długo mi się marzył taki kolor aż w końcu wpadł w moje ręce :D Tylko w słońcu widać bardzo drobny srebrny shimmer. A tak to wygląda jak creme. Lakier nakładał się całkiem dobrze :D


światło dzienne, 3 warstwy + baza
day light, 3 coats + base

And here's version with a layer of Clyde from the Essence. This is a top with a transparent base, green glitter and silver, holographic squares.

A tutaj wersja z jedną warstwą Clyde od Essence. Jest to top z przezroczystą bazą, zielonym brokatem i srebrnymi holograficznymi kwadracikami.światło dzienne, 3 warstwy Kings of Mint. 1 warstwa Clyde + baza
day light, 3 coats of Kings of Mints, 1 coat Clyde + base

wtorek, 24 maja 2011

Make Up Store, Siw

The color is beautiful. Such a bright blue. Impose a fine. And very quickly it dries. Cool proposition when you have little time because the lacquer does not require a big commitment.

Kolor jest piękny. Taki jasny niebieski. Nakładał się świetnie. I bardzo szybko schnie. Fajna propozycja gdy ma się mało czasu bo nie wymaga ten lakier dużego zaangażowania.


światło dzienne, 2 warstwy + baza
day light, 2 coats + base

I took a few photos to best show the effect of holo. For the best effect was recommended to use the base from MUS.

Zrobiłam też kilka zdjęć aby jak najlepiej pokazać efekt holo. Aby ten efekt był jak najlepszy zaleca się użycie bazy od MUS.
w słońcu, 2 warstwy + baza
in sun, 2 coats + base

niedziela, 22 maja 2011

Make Up Store, Nicklas + Essence, Hello Holo

He stood himself on my shelf and waited for his turn will come. Lady in the Make Up Store highly praised this lacquer. And she is not mistaken. Such blue have not yet seen. I do not even know what that it can be compared. It is beautiful. I think that is frost with green flecks but I found there also a bit of jelly finishes. But only just a little bit. I'm impressed. Moreover, as all tested by me lacquers from MUS, it overlaps very well.

Stał sobie na mojej półce i czekał aż przyjdzie jego kolej. Pani w Make Up Store bardzo chwaliła ten lakier. I się nie pomyliła. Takiego niebieskiego jeszcze nie widziałam. Nawet nie wiem do czego by go można porównać. Jest śliczny. Moim zdaniem jest to frost z zielonymi drobinkami ale doszukałam się w nim również odrobinę wykończenia tylu jelly. Ale tylko tak troszeczkę. Jestem pod wrażeniem. Ponad to, jak wszystkie wypróbowane przeze mnie lakiery z MUS, nakładał się bardzo dobrze.

światło dzienne, 2 warstwy + baza
day light, 2 coats + base 

And here yet small sample. Hello holo from the essence. It is a colorless top with holographic, silver glitter. In the sunshine and the artificial light it shimmers wonderfully .

A tutaj jeszcze mała próba. Hello holo od essence. Jest to bezbarwny top z holograficznym, srebrnym brokatem. W słoneczku i świetle sztucznym cudnie się mieni.

światło dzienne, 2 warstwy Nicklas + warstwa hello holo + baza
day light, 2 coats of Nicklas+ coat of hello holo + base
 

Top 10 Award

Nie wiem czym sobie zasłużyłam. Ale zostałam otagowana prze Paramore, która prowadzi bloga Moody Ginger's Stuff. Bardzo za to dziękuję :D

Zostałam również otagowana przez jjjustii z bloga nail&jjjustii z co serdecznie dziękuję :)


Zasady:
1. Podziękuj za przyznanie wyróżnienia.
2. Zamieść u siebie link do bloga osoby, która Cię wyróżniła.
3. Wklej u siebie logo wyróżnienia. -
4. Przekaż nagrodę 10 blogom.
5. Zamieść linki do tych blogów.
6. Powiadom o tym nominowane osoby.
7. Stwórz listę 10 ulubionych kosmetyków

Komu przekazuję nagrodę?
Sabbatha - www.spookynails.com
Paramore - moody-gingers-stuff.blogspot.com
Urban Warrior - urbanstateofmind.blogspot.com
Maus - cosrocewokowpadnie.blogspot.com
Antii - ecosmetics.blogspot.com
Orlica - lakieroholiczka.blogspot.com
Guinessi - guinessi.blogspot.com
KattiePL - kattiepl.blogspot.com
Nola - hedonism-ltd.blogspot.com
Rose Sélavy - whalesnails.blogspot.com
(kolejność jest przypadkowa)


I 10 moich ulubionych kosmetyków:
1. masło do ciała z The Body Shop, ja mam jagodowe, pachnie bosko
2. lakiery z Make Up Store, kocham je za ich konsystencję
3. żele pod prysznic z Yves Rocher, pachną ślicznie
4. perfumy euphoria od Calvina Kleina
5. krem do rąk różany od L'Occitane
6. woda perfumowana Pur Désir de LILAS, lubię ją za delikatny zapach bzu
7. krem do rąk Dove
8. peeling myjący od Joanny, mają fajne owocowe zapachy
9. podkład Photogenic Lumessence od Lancome - ma lekką konsystencję
10. krem Clinique 3-step skin care: step 3

czwartek, 19 maja 2011

Orly, Quite Contrary Berry

As the session begins with a slow start I suffer from lack of time. At the weekend I had a birthday and as a gift I take a certificate in German language skills. But a day later came a package with my water decals :D I could not wait to try. But first I introduce the paint. This is my favorite among the creme. It is perfect. Overlaps as a dream. It has a nice color. Such a dark mucky little roses. And it dries quickly. Definitely my favorite among the creme.

Ponieważ zaczyna się powoli sesja to zaczynam cierpieć na brak czasu. W weekend miałam urodziny i w ramach prezentu zdawałam certyfikat z niemieckiego. Ale za to dzień później przyszła paczuszka a w niej moje naklejki wodne :D nie mogłam się doczekać aż spróbuję. Ale najpierw przedstawię lakier. To mój ulubieniec pośród creme. Jest idealny. Nakłada się jak marzenie. Ma przyjemny kolor. Taki ciemny trochę przybrudzony róż. A schnie błyskawicznie. Zdecydowanie faworyt wśród creme.
światło dzienne, 3 warstwy + baza
day light, 3 coats + base


And because it managed to pass this exam :D It decided to make a little fun and try out the stickers. Already after the first time I know that I like this way of decorating. Hardly can see that something is stuck. And the stickers have very beautiful patterns. I bought mine in the online store Alpha Nail Stylist. They are very nice decorations and simple to use. These pink flowers can be purchased HERE. I highly recommend it.

A ponieważ udało się zdać ten egzamin :D To postanowiłam zrobić sobie małą przyjemność i wypróbować naklejki. Już po pierwszym razie wiem, że lubię ten sposób zdobienia. Prawie w ogóle nie widać, że coś jest naklejone. I te naklejki mają bardzo piękne wzory. Ja moje kupiłam w internetowym sklepie Alpha Nail Stylist. Są to bardzo przyjemne ozdoby i prosie w użyciu. Te różowe kwiatuszki można nabyć TUTAJ. Gorąco polecam.
światło dzienne, 3 warstwy + naklejki wodne + baza + top
day light, 3 coats + water decals + base + top coat

wtorek, 17 maja 2011

Make Up Store, Lea + Essence, It's Purplicious

The lacquer is great. Generally, I consider that lacquers Make Up Store are great. Their consistency knocks. They overlap very well. With any I haven't had problems. As if they compensate themselves. Lea has a dark purple color. It also has a very tiny particles in purple. A. .. I have yet to write about it drying. In this regard, it is also great. When you paint it doesn't dry so quietly but then you finish it dries really quickly.

Lakier jest świetny. Generalnie stwierdzam, że lakiery Make Up Store są super. Ich konsystencja powala. Nakładają się bardzo dobrze. Z żadnym jeszcze nie miałam problemów. Tak jakby same się wyrównują. Lea ma ciemno fioletowy kolor. Ma też bardzo malutkie drobinki w kolorze fioletowym. A... Muszę jeszcze napisać o jego zasychaniu. W tej kwestii jest również świetny. Nie zasycha w trakcie malowania więc spokojnie można pomalować ale potem schnie na prawdę w mgnieniu oka.
A little mix here yet. I put on a single layer of Essence It's Purplicious. This top has a transparent base and purple glitter and purple squares. Pretty cool, party connection.

 A tu jeszcze mała kombinacja. Nałożyłam jedną warstwę Essence It's Purplicious. Ten top ma przezroczystą bazę i fioletowy brokat i fioletowe kwadraciki. Całkiem fajne, imprezowe połączenie.

 światło dzienne
day light

sobota, 14 maja 2011

Zoya, Caitlin

This is my first and so far the only Zoya. This lacquer is from the Intimate 2011 collection for the spring. I fell in love with him. For a long time I didn't have nail polish, which I wore for three days. Three days! In my performance it's obviously a record. Colour may little spring but in my opinion it is veeeryyy pretty. Such a blue with a touch of gray. It overlaps sensational and it should be noted that this is creme. And as to the durability I have no objections. Over these three days, just a little tip endeavor (it just normal) and I have not noticed any poshes.

To moja pierwsza i jak na razie jedyna Zoya. Ten lakier jest z kolekcji Intimate 2011 na wiosnę. Zakochałam się w nim. Od dawna nie miałam lakieru, który bym nosiła przez trzy dni. Trzy dni! To w moim wykonaniu ewidentnie rekord. Kolor może mało wiosenny ale moim zdaniem baaaardzo ładny. Taki niebieskie z domieszką szarego. Nakładał się rewelacyjnie a trzeba zaznaczyć, że to creme. A i co do trwałości nie mam zarzutów. Przez te trzy dni tylko trochę końcówki się starały (to akurat norma) i nie zauważyłam żadnych odprysków.
światło dzienne, 2 warstwy + baza + top
day light, 2 coats + base + top coat

środa, 11 maja 2011

Essie, French Affair

It is the coolest creme from this collection, which is in my possession. It overlaps the best but not without problems. Color of the nail came out stronger than in the bottle but quite enjoyable. Lacquer has a slight sheen so it looks quite elegant. One layer would be also suitable for frencha. I think so. :D

To najfajniejszy creme z tej kolekcji, który jest w moim posiadaniu. Nakładał się najlepiej ale nie bez problemów. Na paznokciach kolor wyszedł mocniejszy niż w butelce ale całkiem przyjemny. Lakier ma lekki połysk więc wygląda dosyć elegancko. Jedna warstwa byłaby też odpowiednia do frencha. Tak sądzę. :D


światło dzienne, 3 warstwy
day light, 3 coats

poniedziałek, 9 maja 2011

Essie, Topless & Barefoot

The collection for spring is dominated by bright creme. This is a bright Essie nude creme. Maybe it's just my impression but the application was terrible. Brush leave streaks. The need was three thick layers of nail polish, and everyone knows how long then it dries. Or so it is bad to me because I have a mini-version. I do not know... For me color is also average. I had the impression that with bright nail polish, my fingers were livid... It's not lacquer for me. :/ Too bad.

W kolekcji na wiosnę królują jasne creme. Ten Essie to jasny cielisty creme. Może to tylko moje wrażenie ale aplikacja była straszna. Pędzelek zostawiał smugi. Potrzeba był 3 grubszych warstw lakieru, a wiadomo jak wtedy z wysychaniem. A może tak źle mi się go nakładało bo mam go w wersji mini. Sama już nie wiem... Kolor mi osobiście też średnio się podoba. Miałam wrażenie, że przy tak jasnych paznokciach końcówki moich palców były sine... To nie jest lakier dla mnie. :/ Szkoda.


światło dzienne, 3 warstwy
day light, 3 coats
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...