Disclosure Policy

This blog is a personal blog written and edited by me. For questions about this blog, please contact happynailsbymada@gmail.com 

This blog does not accept any form of cash advertising, sponsorship, or paid topic insertions. However, I will and do accept and keep free products, services, travel, event tickets, and other forms of compensation from companies and organizations.

The owner of this blog is not compensated to provide opinion on products, services, websites and various other topics. The views and opinions expressed on this blog are purely the blog owners.To jest osobisty blog napisany i zredagowany przez mnie. Jeśli masz pytania dotyczące tego bloga, proszę o kontakt happynailsbymada@gmail.com

Ten blog nie akceptuje żadnej formy reklamy pieniężnej, sponsoringu lub płatnego wstawienia tematów. Jednak przyjmuję i będę przyjmować oraz zachować darmowe produkty, usługi, podróże, bilety na imprezy i inne formy współpracy od firm i organizacji.

Właściciel tego bloga nie jest wynagradzany za dostarczanie opinii na temat produktów, usług, stron internetowych i różnych innych tematów. Poglądy i opinie wyrażone na tym blogu są tylko i wyłącznie pisane na podstawie doświadczeń autora z danym produktem, tematem.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...