piątek, 30 września 2011

China Glaze, Let It Snow 2011, Icicle

Lacquer is fed up with pouring consistency. You have a little careful not to flood the skins. I personally do not like this color. I'm not good with silver. But it proved to be a good lacquer to the stamps. I checked it already in this role :) and it is a pretty good work out. The effect is HERE ;) than it has in my opinion, metallic finish. Icicle is a nice proposition for New Year's Eve or party :)

Lakier ma dosyć lejącą się konsystencję. Trzeba trochę uważać aby nie zalać skórek. Osobiście nie przepadam za takim kolorami. Nie jest mi dobrze z srebrnym. Ale dobrze sprawdził się jako lakier do stempli. Już do sprawdzałam w tej roli :) i całkiem dobrze mu to wyszło. Efekt jest TUTAJ ;) Ponad to lakier ma moim zdaniem metaliczne wykończenie. Icicle jest fajną propozycją na sylwestra czy imprezę :)2 coats | 2 warstwy

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

czwartek, 29 września 2011

China Glaze, Let It Snow 2011, Velvet Bow

It's quite a classic color. Burgundy. It reminds me of a good dry red wine. Lacquer has a little pouring
 consistency but it does not hinder the application. Creamy finish gives a nice shine once dry.

To dosyć klasyczny kolor. Bordowy. Kojarzy mi się z dobrym wytrawnym, czerwonym winem. Lakier ma konsystencję lekko lejącą się ale nie utrudnia to nakładania. Kremowe wykończenie daje fajny połysk gdy już wyschnie.2 coats  | 2 warstwy

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

środa, 28 września 2011

China Glaze, Let It Snow 2011, Ring in the Red

This lacquer seduced and seduced me :P I finally had to try it out. I think is divine to the square :) It imposed very nicely and quite quickly dried up. And how it looks :) As of Christmas glitter balls. I'm delighted with it. And miraculously shimmers in the sun. 

Ten lakier mnie uwodził i uwodził :P W końcu musiałam go wypróbować. Moim zdaniem jest boski do kwadratu :) Nakładał się bardzo ładnie i dosyć szybko wysechł. A jak on wygląda :) Jak brokat z choinkowych bombek. Jestem nim zachwycona. I cudownie mieni się w słońcu.


 3 coats + base + top | 3 warstwy + baza + top

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

wtorek, 27 września 2011

China Glaze, Let It Snow 2011, Glittering Garland

Beautiful green with particles. I'll tell you that this polish surprised me. It is lovely. Super overlap. Was drying in the standard, without any craziness. Lacquer definitely worth recommending. 
Przepiękna zieleń z drobinkami. Powiem Wam, że aż mnie zaskoczył ten lakier. Jest prześliczny. Nakładał się super. Wysychał w normie, bez żadnych szaleństw. Lakier zdecydowanie godny polecenia.3 coats + base | 3 warstwy + baza

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

poniedziałek, 26 września 2011

China Glaze, Let It Snow 2011, Tinsel Town

I'll tell you that this is probably the most interesting lacquer of this collection :P It has a gray base and its very much fine glitter and some small hexagons. The most interesting is the color. Would describe it as a dark silver or steel. But I noticed that sometimes also slightly blue. Super overlaps. Dries quickly enough. Very nice lacquer.

Powiem Wam, że to chyba najciekawszy lakier z tej kolekcji :P Lakier ma szarą bazę a niej baaaaardzo duuuuużo drobnego glitteru i trochę małych sześciokątów. Najciekawszy jest kolor. Określiłabym go jako ciemne srebro albo stal. Ale zauważyłam, że bywa również lekko niebieski. Nakładał się super. Dosyć szybko wysycha. Bardzo fajny lakier. 2 coats + base | 2 warstwy + baza

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę
Beauty - Flo.

niedziela, 25 września 2011

China Glaze, Let It Snow 2011, Poinsettia

Red is a very Christmas color :) is associated with Santa Claus :D Today I wanted to show you a beautiful, bright red. Lacquer has a creamy finish. Overlaps banal easily :) It has a nice shine despite lack of top. Nice color, not only for Christmas :P

Czerwień to bardzo świąteczna kolor :) kojarzy się z Świętym Mikołajem :) Dzisiaj chciałam Wam pokazać piękną, jasną czerwień. Lakier ma kremowe wykończenie. Nakładał się banalnie łatwo :) Ma ładny połysk mimo braku topa. Fajny kolor nie tylko na święta :P2 coats + base | 2 warstwy + baza

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

sobota, 24 września 2011

China Glaze, Let It Snow 2011, Champagne Bubbles

The Christmas collection have a New Year's Eve suggestion :) Champagne Bubbles have the color of champagne :) This is a golden-yellow and has a metallic finish with the addition. Adds to its charm fine silver glitter, which resembles a bubble in the glass. :P Lacquer overlap well, drying in the standard.
 
Someone asked me where to buy. So yeah ... From what I know is a beauty - flo internet shop does not work to the end, but I think you can safely call them, people who work there are very nice and certainly will help organize the shopping :) I'll give you a link to their site. HERE

W kolekcji świątecznej mamy też sylwestrową propozycję :) Champagne Bubbles ma kolor szampana :) Jest złoto żółty i ma wykończenie typu metalic z dodatkiem. Uroku dodaje mu drobny srebrny brokat, który przypomina bąbelki w kieliszku. :P Lakier nakładał się dobrze, schnięcie w normie.

Ktoś mnie pytał gdzie kupić. Więc tak... Z tego co wiem to sklep internetowy hurtowni beauty - flo jeszcze do końca nie działa, ale myślę że spokojnie można do nich dzwonić, pracują tam bardzo mili ludzie, i z pewnością pomogą zorganizować zakupy :) Podam linka do ich strony. TUTAJ2 coats + base | 2 warstwy + baza

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

piątek, 23 września 2011

China Glaze, Let It Snow 2011, Blue Year's Eve

This lacquer has incredibly blue, mesmerizing color. And thanks to attract even more shimmer look. I know that not everyone is such a color associated with Christmas. But I somehow fit into this collection, perhaps because I have a string on a Christmas tree in such a color :) Soon I will need to bake gingerbreads :D

Ten lakier ma niesamowicie niebieski, hipnotyzujący kolor. A dzięki shimmerowy jeszcze bardziej przyciąga spojrzenie. Wiem, że nie każdemu taki kolor kojarzy się z świętami. Ale mi jakoś tak pasuje do tej kolekcji, może dlatego, że mam łańcuch na chłonkę w takim kolorze :) Ale się rozmarzyłam na świętami :) Niedługo trzeba będzie piec pierniki :D2 coats + base | 2 warstwy + baza

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

czwartek, 22 września 2011

China Glaze, Let It Snow 2011, Winter Berry

Let It Snow Collection is rich in reds. Today I would like to show you the first one. This is a Winter Berry. Lacquer is very nice. Overlap nicely, dries in the standard. The color is quite classic and that is why I recommend it to someone who does not have a classic yet :) I am very satisfied :)

Kolekcja Let It Snow obfituje w czerwienie. Dzisiaj chciałabym pokazać Wam pierwszą z nich. Jest to Winter Berry. Lakier jest bardzo fajny. Nakładał się przyjemnie, schnie w normie. Kolor jest dosyć klasyczny i dlatego polecam go osobom, które jeszcze klasyki nie posiadają :) Ja jestem bardzo zadowolona :)2 coats + base | 2 warstwy + baza

And since this is a Christmas collection that took me on a Christmas proposal for a pattern:) I present you a snowflake:) I used China Glaze, Snow. What do you like?

A ponieważ to świąteczna kolekcja to mnie tak wzięło na świąteczną propozycję na wzorek :) Przedstawiam Wam śnieżynkę :) Użyłam lakieru China Glaze, Snow. Jak Wam się podoba?


This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

środa, 21 września 2011

China Glaze, Let It Snow 2011, Holly-Day

Hmmm... Green reminds me of the Christmas tree :) Nice creme from the new collection. Nice texture, gently pouring a little bit so you have to be careful, but still well distributed. Drying is normal - neither fast nor slow...

Hmmm... Zielony kojarzy mi się z choinką :) Fajny creme z nowej kolekcji. Przyjemna konsystencja, lekko lejąca się więc trzeba trochę uważać, ale mimo wszystko dobrze się rozprowadza. Schnięcie jest w normie - ani szybko ani wolno...2 coats + base | 2 warstwy + baza

Lacquer color is quite dark so I decided to lighten it. And because I have to practice stamping. So I chose a pattern of tiles Konad m60. I used China Glaze, Icicle.

Lakier ma dosyć ciemny kolor więc postanowiłam go rozjaśnić. A ponieważ muszę poćwiczyć stemplowanie to wybrałam wzorek z płytki Konad m60. Użyłam lakieru China Glaze, Icicle.


This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

wtorek, 20 września 2011

China Glaze, Let It Snow 2011, Twinkle Lights

Today I have for you a new lacquer from Let It Snow collection. This is a wonderful glitter. It has colorless base and many particles. As befits a Christmas collection, glitter is green, red and... Well... I thought long over this. At first I was convinced that it was gold. So I took hundreds of photos in search of gold and is not here. So once again I threw him a look and came to the conclusion that, however, are silver particles. And only in the the soft light of bulb the eye does trick and sees the gold.

Dzisiaj mam dla was nowy lakier z kolekcji Let It Snow 2011. Jest to cudny glitter. Ma bezbarwną bazę i dużo drobinek. Jak przystało na świąteczną kolekcję, brokat jest zielony, czerwony i... no cóż... długo nad tym myślałam. Z początku byłam przekonana, że to złoty. Dlatego zrobiłam setki zdjęć szukając tego złota a tu nie ma. Więc jeszcze raz rzuciłam na niego okiem i doszłam do wniosku, że jednak drobinki są srebrne. A tylko w ciepłym świetle żarówki oko robi psikusa i widzi złote.3 coats + base + top | 3 warstwy + baza + top

This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

poniedziałek, 19 września 2011

OPI, Burlesque 2010, Rising Star

It's quite an interesting lacquer :) It has the color of gold and foil finish, which means metallic with particles. In this case, particles are also golden. Overlaps the banal really. This color is definitely eye catching. Ah ... And of course the video:) HERE

To dosyć ciekawy lakier :) Ma kolor złota i wykończenie typu foil, czyli taki metalic z drobinkami. W tym wypadku drobinki są również złote. Nakładał się na prawdę banalnie. Ten kolor zdecydowanie przykuwa uwagę. Ach... No i oczywiście filmik :) TUTAJ2 coats | 2 warstwy

At the end of yet tried to do a pattern with the Konad's stamps. I used the plate number m60 and lacquer OPI, Let Me Entertain You. What do you like?

Na koniec spróbowałam jeszcze zrobić wzorek przy pomocy stempli Konad. Użyłam płytki numer m60 i lakieru OPI, Let Me Entertain You. Jak Wam się podoba?


niedziela, 18 września 2011

OPI, Burlesque 2010, Ali's Big Break

Burlesque Collection is rich in glass fleckowe finish. Ali's Big Break is a wonderful red color and is filled with red and pink particles. Marvel :) It imposed a very pleasant and had the nail color that attracted attention. Beautiful red. For those who have not yet realized the same film, I have another argument:) HERE

Kolekcja Burlesque obfituje w glass fleckowe wykończenia. Ali's Big Break ma cudowny czerwony kolor i wypełniony jest czerwonymi i różowymi drobinkami. Cudo :) Nakładał się bardzo przyjemnie i paznokcie miały taki kolor, że przykuwały uwagę. Piękna czerwień. Dla tych, których jeszcze nie przekonałam do samego filmu, mam kolejny argument :) TUTAJ 2 coats + base + top | 2 warstwy + baza + top

sobota, 17 września 2011

OPI, Burlesque 2010, Take the Stage

Before I turn to topic post is I want to say hello to you after my holiday :) I was in sunny Turkey, and literally got back today: D Week sunbathing and lying belly up :) gorgeous :P 

Today I was at the fair Beauty Forum & Spa. Where I met a Polish distributor of brands such as Orly, China Glaze, OPI and Zoya:) I have a surprise for you, but everything in its time :)

Today I would like to show you Take the Stage. Wonderful lacquer metallic finish and copper-colored. Take the Stage has in itself a glass flecked particles, which are wonderful way to give it shine. And that is another collection of Burlesque lacquer can not miss this film :) HERE


Zanim przejdę do tematu postu to przywitam się z Wami po moich wakacjach :) Byłam w słonecznej Turcji i wróciłam dosłownie dzisiaj :D Tydzień opalania i leżenia brzuchem do góry :) bosko :P

Ponad to dzisiaj byłam targach Beauty Forum & Spa. Gdzie spotkałam polskich dystrybutorów takich marek jak Orly, China Glaze, OPI czy Zoya :) Mam dla Was niespodziankę, ale wszystko w swoim czasie :)

Dzisiaj pragnę Wam pokazać Take the Stage. Cudowny lakier o wykończeniu typu metalic w kolorze miedzi. Take the Stage ma w sobie też glass fleckowe drobinki, które w cudny sposób dodają mu blasku. A że to kolejny lakier z kolekcji Burlesque to nie może zabraknąć filmiku :) TUTAJ3 coats | 3 warstwy

czwartek, 8 września 2011

Wakacje

I apologize for my absence on the blog and for not replying to comments. Temporarily I have a problem with Internet access. In turn, now I'm leaving on vacation (finally :]) I return 17.09. I promise to catch up after returning.

Przepraszam za moja nieobecność na blogu i nie odpowiadanie na komentarze. Tymczasowo mam problem z dostępem do Internetu. Z kolei teraz wyjeżdżam na wakacje (wyczekane :] ) Wracam 17.09. Obiecuje nadrobić zaległości po powrocie.

poniedziałek, 5 września 2011

OPI, Burlesque 2010, Tease-y Does It

Today, I encourage you to watch the movie :) HERE

And going to the lacquer ... For today I prepared Tease-y Does It from the
Burlesque collection. Gold and red glass flecked particles are embedded in a dark maroon base. I like such trinkets. Like a dark, quiet lacquer but has a scratch :)


Dzisiaj też zachęcam do obejrzenia filmu :) TUTAJ

A przechodząc do lakieru... Na dzisiaj przygotowałam Tease-y Does It z kolekcji Burlesque. Złote i czerwone glass fleckowe drobinki są zatopione w ciemno bordowej bazie. Ja lubię takie świecidełka. Niby ciemny, spokojny lakier ale ma pazura :)2 coats + base | 2 warstwy + baza
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...