sobota, 31 marca 2012

Sally Hansen, Gem Crush 2011, Glitz Gal

Probably you did not know but my mom is even greater polishalcoholic than I : P Overall it all her fault. I mean blog, pictures, etc. She is my driving force, and every day she asks if I wrote something new. :P Okay, in any case she loved this collection of glitter, and every second day she was watching the auction on e-bay. Finally courtesy of Joanna, who lives for the great water (read the U.S.A) These lacquers have fallen into our hands. From this place I wanted to thank you Asia, you made that on my mother's face appeared a giant smile. 
As for the polish, is wonderful. In the transparent base float tiny black particles and among them a little bigger, holographic hexagons. What surprised me is a giant paintbrush. As much as I did a comparison:) I gave advice to compare my little finger with one touch! In addition, it dries with a speed of light. The imposition of the three layers did not last longer than the imposition of two at the other varnishes. I am very curious of your opinion.

After writing the first impressions I went to something clean. I was strongly surprised when, after washing two plates fell off a piece of lacquer. I was even more surprised when the morning just after waking up, I discovered that I was out whole lacquer around the nail lacquer! A little naively I painted it again and I went to to the university when I got home I had nothing on the nails because the lacquerwent down during the day! A very sad end :(

Pewnie nie wiedziecie ale moja mama jest jeszcze większą lakieromaniaczką niż ja :P Generalnie to wszystko przez nią. W sensie blog, zdjęcia itd. Jest moim motorem napędowym i codziennie pyta czy napisałam coś nowego. :P No dobra w każdym bądź razie jej strasznie podoba się ta kolekcja glitterów i co drugi dzień oglądała aukcje na e-bayu. Aż w końcu dzięki uprzejmości Pani Joanny, która mieszka za wielką wodą (czytaj w USA) lakiery te wpadły w nasze ręce. Z tego miejsca chciałam bardzo serdecznie podziękować Pani Asi, sprawiła, że na twarzy mojej mamy pojawił się gigantyczny uśmiech.
Co do samego lakieru, jest cudowny. W przezroczystej bazie pływają maleńkie czarne drobinki a wśród nich trochę większe, holograficzne sześciokąty. To co mnie zaskoczyło to wielgachny pędzel. Aż zrobiłam porównanie :) Dałam radę mały palec pomalować jednym ruchem! Poza tym wysycha z prędkością światła. Nałożenie trzech warstw nie trwało dłużej niż dwóch przy innych lakierach. Jestem bardzo ciekawa waszych opinii.

Po napisaniu pierwszych wrażeń poszłam coś posprzątać. Mocno się zdziwiłam gdy po umyciu dwóch talerzy odprysł mi kawałek lakieru.Jeszcze mocniej się zdziwiłam gdy rano tuż po obudzeniu się odkryłam, ze odpadł mi cały lakier z całego paznokcia! Trochę naiwnie pomalowałam go znowu i poszłam na uczelnię gdy wróciłam do domu nie miałam już nic na paznokciach ponieważ lakier schodził całymi płatami! Bardzo smutne zakończonie :(
3 coats + base + 2 coats of top | 3 warstwy + baza + 2 warstwy topa

in the sun | w słońcu


czwartek, 29 marca 2012

OPI, Holland 2012, Gouda Gouda Two Shoes

The new OPI collection :) Have not been such a collection of OPI that I liked so many colors. Gouda Gouda Two Shoes is a nice, slightly unusual, light brown. As I painted the nails I immediately thought of my thesis defense;) and my boyfriend said that this business color. Lacquer has the gold and pink particles. It happens so that you can hardly see them, but they pretty sparkle in the sun. So I took some photos in the sun (two last), so you could see these tiny wonders. Lacquer nicely and does not impose floated on skins. General I recommend :)

Nowa kolekcja OPI :) Dawno nie było takiej kolekcji OPI, żeby podobało mi się aż tyle kolorów. Gouda Gouda Two Shoes to fajny, trochę nietypowy, jasny brąz. Jak pomalowałam nim paznokcie to od razu pomyślałam o mojej obronie pracy licencjackiej ;) a mój Luby stwierdził, że to biznesowy kolor. Lakier ma w sobie złote i różowe drobinki. Bywa tak, że ich prawie nie widać, za to ślicznie iskrzą się w słońcu. Dlatego zrobiłam też zdjęcia w słońcu (2 ostatnie) abyście mogli zobaczyć te maleńkie cuda. Lakier ładnie się nakładał i nie rozlewał po skórkach. Generalnie polecam :)
2 coats + base | 2 warstwy + baza

wtorek, 27 marca 2012

OPI, Holland 2012, Wooden Shoe Like to Know?

Browns somehow never been my favorite colors of lacquer, but somehow it put it me. It is beautiful. The nails looks great. Well applied and leaves no streaks. In the sun flares thousands of tiny copper particles. While so normally these particles are almost invisible, you have to look hard. How do you like?

Brązy jakoś nigdy nie były moimi ulubionymi kolorami lakieru, ale ten jakoś mnie ujął. Jest śliczny. Na paznokciach wygląda świetnie. Dobrze się nakłada i nie smuży. W słońcu migocze tysiącami maleńkich, miedzianych drobinek. Natomiast tak normalnie te drobinki są prawie niedostrzegalne, trzeba się mocno przyjrzeć. Jak Wam się podoba?
2 coats + base + top | 2 warstwy + baza + top

niedziela, 25 marca 2012

Misa, Living In The Fast Lane 2009, Dirty, Sexy, Money

This is my first lacquer this company. I really like the color. Unfortunately, the drying time is too long for me, besides, it tends to leave streaks - I do not like this :( It overlaps somehow also blunt. Or I have a bad day. The evaluation I leave you :)

To mój pierwszy lakier tej firmy. Kolor bardzo mi się spodobał. Niestety czas schnięcia jest dla mnie za długi poza tym ma tendencję do pozostawiania smug - nie lubię tego :( Nakładał się tez jakoś tak tępo. Albo to ja mam jakiś kiepski dzień. Ocenę pozostawiam Wam :)2 coats + base + top | 2 warstwy + baza + top

piątek, 23 marca 2012

Essence, Colour3, Midnight Date

Today I have for you something of the novelty of the Essence. This varnish is a double Midnight Date. Theoretically there are three possibilities for use. We put one or the other paint or one over the other. Darker base is a deep sapphire with shimmer. Two layers give a nice effect. On this I put a second lacquer - City That Never Sleeps. I do not recommend using it solo, it is too thin and not very opaque. But as the top is great, has a lot flakies that are duochrome - green-blue. The end result is great and keeps good :)

Dzisiaj mam dla Was coś z nowości od Essence. Ten lakier to podwójny Midnight Date. Teoretycznie są trzy możliwości użycia. Kładziemy jeden albo drugi lakier albo jeden na drugi. Ciemniejsza baza to głęboki szafirowy z shimmerem. Dwie warstwy dają fajny efekt. Na to położyłam drugi lakier - City that Never Sleeps. Nie polecam używać go solo, jest zbyt rzadki i mało kryjący. Ale jako top jest świetny, ma w sobie mnóstwo flakiesów, które są duochromowe - zielono-niebieskie. Efekt końcowy jest super i dobrze się trzyma :)

2 coats of Midnight Date + 2 coats of City that Never Sleeps + base + top | 2 warstwy Midnight Date + 2 warstwy City that Never Sleeps + baza + top

środa, 21 marca 2012

Orly, Birds of a Feather 2011, Fowl Play

Excuse me for so long that I were not here. But now it's a hard time for me. My Bachelor these does not yet exist and I have to give it a week and a half :P In addition, the certificate of English and the competition. Returning to lacquer - an old man :) But somehow I still do not have time to try it. Well it is imposed, has a nice texture. In addition, these flakies that swim in it and give a striking effect of many colors, very nice add to the charm. I really like, and you?

Przepraszam Was, że tak długo mnie tu nie ma. Ale teraz jest ciężki czas. Moja praca licencjacka jeszcze nie istnieje a muszę ją oddać za półtora tygodnia :P Oprócz tego certyfikat z angielskiego i konkurs. Wracając do lakieru - staruszek :) Ale jakoś ciągle nie miałam czasu na wypróbowanie go. Dobrze mi się go nakładało, ma fajna konsystencję. Poza tym te flakiesy, które pływają w nim i dają taki niesamowity efekt wielu kolorów, bardzo fajnie dodają uroku. Mi się bardzo podoba, a Wam?3 coats + base + top | 3 warstwy + baza + top

niedziela, 18 marca 2012

Fennel, Body Butter, Cherry Blossom

I was given recently to the test body butter (my brother and asked me where I roll). Since then, I use it every day after showering and it was cold and clear as the skin reacts to the cold. Every moment I were discovering a new dry place, which required hydration. And I was doing it for a while now I am able to assess the effects of this butter :). States as follows :) nice butter moisturizes and absorbs quickly, leaving no greasy feeling (which I hate). The smell, which is quite nice, is maintained until the morning (I used it at night), it can be as equivalent as plus and minus. This just suited me. Butter is thick but not too much, very easy to spread. I do not like the packaging and label specifically - it looks a bit like the cosmetics offered 20 years ago. It could be more colorful and appealing. 
The packaging is 200g for 29 PLN (≈ 7,05 EUR, ≈ 9,35 USD, ≈ 5,87 GPB). Butter of the company are available in various fragrances HERE.


Dostałam ostatnio do testów masło do ciała (mój brat wtedy zapytał a gdzie mam bułkę). Od tamtej pory z zawziętością maniaka smaruję się nim codziennie po kąpieli a że było zimno i wiadomo jak skóra reaguje na zimno to co chwilę odkrywałam nowe suche miejsce, które wymagało nawilżenia. A że robię to już jakiś czas jestem w stanie ocenić efekty działania tego masła :) Stwierdzam co następuje :) Masło fajnie nawilża i szybko się wchłania, nie pozostawiając tłustego odczucia (którego nie cierpię). Zapach, który jest całkiem przyjemny, utrzymuje się aż do rana (używałam go na noc), to może być za równo plusem jak i minusem. Mi akurat to odpowiadało. Masło jest gęste ale bez przesady, bardzo łatwo rozsmarowuje się. Mało podoba mi się opakowanie a konkretniej naklejka - wygląda trochę jak z kosmetyków oferowanych 20 lat temu. Mogłaby być bardziej kolorowa i zachęcająca.
W opakowaniu jest 200g za 29zł. Masła tej firmy są dostępne w różnych wariantach zapachowych TUTAJ.


This product was made ​​available to me for review by the Beauty - Flo company.
Ten produkt został mi udostępniony do recenzji przez firmę Beauty - Flo.

piątek, 16 marca 2012

Anny, Dancing In The Rain

Definitely I'm in love with this brand. It ingeniously applies and has excellent colors. This time I have for you lacquer, which in fact is probably blue, but with a little green. Very interesting color. On the nails look elegant :) What do you think?

Zdecydowanie zakochałam się w tej marce. Genialnie się nakłada i ma świetne kolory. Tym razem mam dla Was lakier, który w zasadzie jest chyba niebieski ale z odrobiną zielonego. Bardzo ciekawy kolor. Na paznokciach wygląda elegancko :) Co o nim myślicie?2 coats + base + top | 2 warstwy + baza + top

środa, 14 marca 2012

Anny, Exotic

I tried one more Anny's lacquer. Is applied very good. Nice wide brush makes application very easy. I also really like the color. A bit of a strange green, but it goes with everything. Besides, I wore the varnish for 4 days and nothing had happened to him :) I wonder how many of you already know about these lacquers or tried them already :)

Wypróbowałam jeszcze jeden lakier Anny. Nakłada się bardzo fajnie. Fajny szeroki pędzelek bardzo ułatwia aplikację. Ten kolor też mi się bardzo podoba. Trochę dziwna zieleń ale pasuje do wszystkiego. Poza tym nosiłam ten lakier przez 4 dni i nic się z nim nie stało :) Jestem ciekawa ile z Was już słyszało o tych lakierach albo miało okazje już wypróbować :)2 coats + base + top | 2 warstwy + baza + top

poniedziałek, 12 marca 2012

China Glaze, Tronica 2011, Electra Magenta

Lacquers from this collection impose great. When I know I have little time and want to quickly put a color, I reach just after the collection. Their finish is weird. It is neither a hologram or shimmer. Without top quickly clash ends. The color is a pink and purple but in my opinion fits everyone and everything :)

Lakiery z tej kolekcji nakładają się świetnie. Gdy wiem, że mam mało czasu a chce sobie szybko położyć jakiś kolor, sięgam właśnie po tę kolekcję. Ich wykończenie jest przedziwne. Ni to hologram ni shimmer. Najlepsze określenie to tronikowate :) Bez topa szybko schodzą końcówki. Kolor jest taki różowo fioletowy ale moim zdaniem pasuje każdemu i do wszystkiego :)2 coats + base | 2 warstwy + baza

sobota, 10 marca 2012

15. Targi BEAUTY FORUM POLSKA

I'm sorry but today only in Polish :D

Dzisiaj był pierwszy dzień 15. Targów BEAUTY FORUM POLSKA. Oczywiście musiałam polecieć :P Mam kilka fotek dla Was :) Tym razem wśród wystawców było też Orly, ale zabrakło np. Zoyi. A szkoda.Stoisko Orly:
Nail Tek i Essie:
Tak OPI dzisiaj przywitało swoich klientów:


 China Glaze, Harmony, Artistic:


Color Club:

ozdoby: Jutro jest drugi dzień targów. Spóźnialskich zachęcam do odwiedzenia :)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...