sobota, 29 października 2011

Reminder | Przypomnienie

Just today, to 23.59 (GTM +1:00) can be submitted to the giveaway. To participate please complete our form HERE. Only such applications are involved. Good luck :)

Jeszcze tylko dzisiaj do 23.59 (GTM +1:00) można się zgłaszać do giveaway'a. Aby wziąć udział należy wypełnić formularz dostępny TUTAJ. Tylko takie zgłoszenia biorą udział. Życzę powodzenia :)

1 komentarz:

Thank you for all the comments. I always read them all and if it is possible I will answer :D I'll answer any questions.

Please, do not post comments with blogs addresses. These types of comments will be removed.


Dziękuję za komentarze. Zawsze wszystkie czytam i w miarę możliwości będę na nie odpowiadać :D Na pewno odpowiem na wszelkie pytania.

Bardzo proszę o nie umieszczanie komentarzy z adresami blogów. Tego typu komentarze będą usuwane.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...