sobota, 16 czerwca 2012

Anny, Sunday In Park

I walked around this lacquer and went ... Until finally I decided :) But I have actually mixed feelings. I really like the color and consistency. Overlap was a bit weak ... Leave little streaks, so I put on three layers and it was late and I wanted to go to sleep so little to make haste and put on those layers rather quickly, which jumped a little bubble. But anyway I love the color :) And lacquer has a very fine silver shimmer in itself :D

Chodziłam wokół tego lakieru i chodziłam... Aż w końcu się zdecydowałam :) Ale uczucia mam właściwie mieszane. Bardzo podoba mi kolor i konsystencja. Z nakładaniem było trochę słabo... Trochę mi smużył, więc nałożyłam trzy warstwy a że było późno i chciałam już iść spać to się trochę pospieszyłam i nałożyłam te warstwy dosyć szybko przez co wyskoczyło trochę bąbelków. Ale kolor i tak kocham :) A :D I lakier ma bardzo drobny srebrny shimmer w sobie :D3 coats + base | 3 warstwy + baza

10 komentarzy:

Thank you for all the comments. I always read them all and if it is possible I will answer :D I'll answer any questions.

Please, do not post comments with blogs addresses. These types of comments will be removed.


Dziękuję za komentarze. Zawsze wszystkie czytam i w miarę możliwości będę na nie odpowiadać :D Na pewno odpowiem na wszelkie pytania.

Bardzo proszę o nie umieszczanie komentarzy z adresami blogów. Tego typu komentarze będą usuwane.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...