poniedziałek, 25 kwietnia 2011

Essence, Dress for a Moment

I insisted on the essence in this week: D This time it was a quiet, nice color ... It is very bright, sometimes it is clear lavender and other times clear gray. The application was average. I imposed a four super-thin layers and still have streaks, or if they were particles of sand embedded in it and you will see this tiny hill. Over it dries very quickly and this sometimes hampers the application. Today I had a bad day because I painted my nails two times and I could not decide...

Ale się uparłam na te essence w tym tygodniu:D Tym razem to sympatyczny maluszek o spokojnym kolorze... Jest bardzo jasny, czasem jest jasno lawendowy a innym razem jasno szary. Aplikacja była średnia. Nałożyłam 4 super cienkie warstwy a i tak zostały smugi albo jakby drobinki piasku były w nim zatopione i widać takie maleńkie górki. Ponad to bardzo szybko schnie a to czasami utrudnia aplikację. Dzisiaj chyba miałam jakiś gorszy dzień bo dwa razy malowałam paznokcie i nie mogłam się zdecydować...


światło dzienne, 4 warstwy
day light, 4 coats

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Thank you for all the comments. I always read them all and if it is possible I will answer :D I'll answer any questions.

Please, do not post comments with blogs addresses. These types of comments will be removed.


Dziękuję za komentarze. Zawsze wszystkie czytam i w miarę możliwości będę na nie odpowiadać :D Na pewno odpowiem na wszelkie pytania.

Bardzo proszę o nie umieszczanie komentarzy z adresami blogów. Tego typu komentarze będą usuwane.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...